Hjælp til at afmelde min olietank.

Hej! Jeg giver hermed Fensmark Service Miljø ApS. Fuldmagt til at afmelde min olietank. Efterfølgende varmes ejendommen op med fyringsolie med en indvendig godkendt olietank. Ejer sørger selv for indberetning til Horsens Kommune omkring ny indvendig olietank. Venlig hilsen Thomas, Odder

Læs mere

Lokalisering, fritlægning og kontrol af olietank.

Hej Fensmark. Jeg ønsker et tilbud på lokalisering, fritlægning, kontrol og afblænding af en 1500 liter olietank, samt dokumentation for dette. Jeg har den originale tankattest og omtrentlig placering af olietanken. På forhånd tak. Venlig hilsen Martin, Odder

Læs mere

Pris på fjernelse af nedgravet olietank.

Vi ønsker tilbud på fjernelse af nedgravet olietank på 2.500 liter, med en diameter på 1150 mm. Tanken er 40 år gammel. Tanken ligger under et område med delvis græs og asfalt ovenover. Vi ved godt, at vi ikke behøver at fjerne den – men ønsker at tage stilling til muligheden – bl.a. afhængig af…

Læs mere

Opgravning og bortskaffelse af olietank.

Jeg har en nedgravet olietank jeg gerne vil have gravet op og bortskaffet. Det er en 1500 liter ståltank belagt med 2mm glasfiberarmeret polyester, fabrikationsåret er 2003. Tanken er ikke blevet tømt eller sløjfet. Jeg ved ikke om der skal tages jordprøver også, eller hvad der kræves rent lovmæssigt for forsvarlig bortskaffelse? Venlig hilsen Stephen,…

Læs mere

Tilbud på sløjfning af olietank.

Jeg har nogle spørgsmål ang. bortskaffelse af olietank og fyr. Vi skal af med en fritstående olietank på 1200 liter og oliefyr. Begge dele er afmonteret og står i vores garage. Olietanken er kørt tom, men endnu ikke renset og korrekt sløjfet. Hvad koster det at få foretaget en oprensning og modtage sløjfningsattest til kommunen,…

Læs mere

Dokumentation for at olietank er sløjfet korrekt.

Jeg er ved at sælge en ejendom, hvor der ikke foreligger en sløjfningsattest. Købers rådgiver ønsker dokumentation for, at olietanken er sløjfet korrekt, og vi skal derfor have en mand ud til at bekræfte dette. Jeg kan se på jeres hjemmeside at vi er i spændet 2.200-5.000 for at undersøge dette, da olietanken ikke skal…

Læs mere

Pris på at få opgravet og fjernet en olietank.

Vil I give en pris på at få opgravet og fjernet en olietank? Jeg har indsat en BBR meddelelse, der viser hvor på grunden olietanken ligger. Desuden har jeg indsat nogle billeder af huset, som viser adgangen, og at man nok bliver nødt til at køre rundt om huset via græsset, da der nok ikke…

Læs mere