Gensløjfning samt deponering af sand i tank.

Vi har overtaget et hus i Kværndrup pr 01/12/21. Der ligger en olietank i forhaven som tidligere er blevet sløjfet – attesten blev dog aldrig indsendt af tidl. ejer så den er ikke blevet registreret i BBR. Vi ønsker derfor tilbud på 2 flg scenarier: 1) Gensløjfning samt deponering af sand i tank 2) Fjernelse…

Læs mere

Sløjfning af olietank samt foretagelse af jordprøver.

Hejsa. Jeg vil gerne have et tilbud på sløjfning af olietank. Den skal opgraves, og hullet skal fyldes op. Der skal tages relevante jordprøver, samt ske afmelding til kommune. Placeringen af tanken er kendt og arbejdsområdet er nemt tilgængeligt på gårdsplads. Venlig hilsen Micheal, Millinge

Læs mere

Tilbud på gensløjfning, samt deponering af sand i tanken.

Vi har overtaget et hus i Kværndrup pr 01/12/21. Der ligger en olietank i forhaven som tidligere er blevet sløjfet – attesten blev dog aldrig indsendt af tidl. ejer så den er ikke blevet registreret i BBR. Vi ønsker derfor tilbud på 2 flg scenarier: 1) Gensløjfning samt deponering af sand i tank 2) Fjernelse…

Læs mere

Sløjfning af 1800 liter stålolietank.

Sløjfning af 1800 liter stålolietank ca. 250 * 64* 132 cm.  Der er ca. 175 liter olie tilbage, tanken er stående på gulv i baghus. Kan komme ud af dør til haven der er tilgængelig med bil. Venlig hilsen Jens-Erik, Avernakø

Læs mere