Olietank i indkørsel ønskes sløjfet.

Jeg skal have sløjfet min olietank. Den ligger i indkørslen, der er ikke fliser og nem at komme til. Der er lidt vådt i bunden af tanken. Jeg skal sælge huset nu og mægler/køber vil gerne ha en dato sat på. hvornår det kan udføres. Venlig hilsen Merete, Nyborg

Læs mere

Opgravet 2500 liter kugletank i indkørsel.

Sommeren 2022 skal jeg have opgravet en 2500 liter kugletank, der ligger i en indkørsel. Samtidig ønsker jeg en ny nedgravet samme sted, eventuelt 1500 liter. Denne skal tilsluttes. Bortskafning af gammel olietank – og reetablering af flisegang. Venlig hilsen Jan, København

Læs mere

Tilbud på sløjfning og bortanskaffelse af olietank.

Jeg overtager den 15. november et hus på adressen Sundvej 2B, Sundstrup, 8832 Skals, hvor jeg dagen efter får udskiftet oliefyret med en luft-vand varmepumpe. I den forbindelse vil jeg gerne have et tilbud på sløjfning og bortanskaffelse af den eksisterende olietank. Jeg skal vide, hvor meget af området, I retablerer efter opgravningen. Når i…

Læs mere

Vi skal have lokaliseret olietanken og gensløjet.

Hej vi har et hus på 125 kvm og en olietank fra 1976. Da vi overtog huset i oktober 1996 var indlægning af fjernvarme næsten overstået. Tanken blev dengang sløjfet, men vi har aldrig modtaget nogen form for dokumentation på sløjfningen. Vi har heller ingen data på tanken, men vi har dog en nogenlunde ide…

Læs mere

Nedgravet olietank ønskes fjernet.

Hej. Jeg har en nedgravet olietank, som jeg gerne vil have fjernet. Vi skiftede i 2012 til træpiller. Vi har ikke været opmærksomme på, at få den fjernet. Den er nedgravet forholdsvis tæt på huset i vores gårdsplads. Er det noget i kan kigge på? Venlig hilsen Lars, Branderup

Læs mere

Jordprøver under og omkring olietanken.

Hej Fensmark Miljø. Jeg har fået jer anbefalet. Min hustru og jeg har givet bud på en landejendom i Snertinge. Der har tidligere været maskinstation i den tilhørende maskinhal og i hallen står der en stor dieseltank (ca.5 Kb). Vi kunne godt tænke os at få taget jordprøver under/omkring tanken for at sikre at der…

Læs mere