Tilbud på undersøgelse af nedgravet olietank.

Jeg vil høre om i kan lave et tilbud på, at få undersøgt vores olietank? Der skal tages prøver af jorden under/omkring olietanken. Der skal evt. laves gensløjfning eller opgravning af olietanken ud fra, hvad prøverne kommer til at vise. Venlig hillsen Michella, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Lokalisering af evt. tidligere tank i baghaven.

Vi ønsker tilbud på følgende: Opgravning og fjernelse af glasfiber olietank 2500 liter + påfyldningsstuds. Tanken er nedgravet i vores indkørsel med fri adgang fra Bagsværd Hovedgade. Tanken har ikke været i brug siden 2006. Den er tømt for olie. Påfyldning af jord samt reetablering af de eksisterende fliser Sløjfningsattest til kommunen vedr. afmelding. Lokalisering…

Læs mere