Tilbud på eftersøgning og mulig afblænding.

Jeg har en nedgravet olietank, som er noteret som afblændet, men der foreligger ingen kendt dokumentation. Køber af ejendommen forlanger eftersøgning af tanken og hvis tanken er der, skal der undersøges om den er afblændet. Vil i fremsende et tilbud? Venlig hilsen Gabriele, Hjørring

Læs mere

Tankscreening af nedgravet olietank.

Jeg har fået oplyst, at der burde ligge en olietank på min ejendom. Jeg aner ikke hvor den er, derfor ville jeg høre jer om i ville kunne hjælpe? Og skal den gensløjfes hvis i finder den? Venlig hilsen Gert, Hjørring

Læs mere

Tilbud på sløjfning og attest.

Hvad koster det at få sløjfet en olietank, der ligger i jorden. Den er registreret som sløjfet på kommunen, og sælger ved den er fyldt op med sand, så skal “bare” bruge en attest? Venlig hilsen Jesper, Hjørring

Læs mere

To afblændede olitanke skal graves op.

Hej jeg har overtaget en ejendom, hvor der skulle befinde sig to afblændet olietanke. Jeg vil gerne havde gravet dem op. Jeg ved hvor den ene er, men den anden er ved jeg ikke hvor befinder sig. De skulle være på henholdsvis 3.000 og 5.900 liter. Jeg ville høre om det var noget, I kunne…

Læs mere