Tilbud på tjek af korrekt sløjfning.

Vi har to stk. olietanke, en fra 1958 og en fra 1981, skal jeg herved anmode om at modtage tilbud på jeres undersøgelse af, om disse to tanke er korrekt bundsuget og sløjfet. Venlig hilsen Susanne, Frederiksberg

Læs mere

Eftersøgning af tank.

På min grund er der tvivl om hvorvidt der udover den i 1933 etablerede olietank, også findes en tank fra 1946. Derfor denne forespørgsel til jer om hvorvidt I kan hjælpe og i givet fald hvornår. Venlig hilsen Kim, Frederiksberg

Læs mere

Jeg skal have sløjfet og fjernet min olietank.

Vi har et hus til salg, hvor der i garagen er placeret en overjordisk olietank. Tanken er ikke længere i brug, og skal derfor sløjfes og fjernes. Tanken er fra 1977. Kan I give et tilbud på sløjfning og fjernelse af tanken? Venlig hilsen Anne-Sofie, Frederiksberg

Læs mere

Tjek af to olietanke.

Vi har to olietanke. Vi tror de er afblændet, men har ingen dokumentation på det, derfor kontakter vi jer. Vi ville høre om i kan tjekke om de er sløjfet, hvis ikke, ville vi gerne bede om et tilbud på sløjfning. Hvis der er tegn på forurening ville vi også gerne have foretaget en undersøgelse.…

Læs mere

Tankscreening af nedgravet olietank.

Jeg står og skal sælge min villa og det er blevet mig oplyst, at der ligge en nedgravet tank på min grund som stadigvæk er i brug. Hvilket ikke passer. Den skulle være slette i 1986 (jeg købte i 1989). Venlig hilsen Jens, Frederiksberg

Læs mere

Pris på opgravning af olietank.

Vi har en nedgravet Olietank, 4000 liter fra 60’erne. Den er iflg. BBR sløjfet, men vi overvejer at få den gravet op. Vi ved ikke præcist hvor den ligger, men byggesagsarkivet angiver hvilken del af haven den skal ligge i. Vores hus ligger i Frederiksberg. Venlig hilsen Peter, Frederiksberg

Læs mere

Tankscreening af nedgravet olietank.

Jeg står og skal sælge min villa. Det er blevet mig oplyst, at der ligge en nedgravet tank på min grund, som stadigvæk er i brug. Hvilket ikke passer. Den skulle være slette i 1986 (jeg købte i 1989). Venlig hilsen Jens, Frederiksberg

Læs mere