Opgravet og fjernet vores nedgravet sløjfet olietank.

Kære Fensmark. Min hustru og jeg har talt om, at vi gerne vil have undersøgt muligheden for at få opgravet og fjernet vores nedgravet sløjfet og afblændet (1985) 2500 liter olietank fra 1963. Der er adgang for mini-graver uden førerhus. Venlig hilsen Leon, Dragør

Læs mere

Autoriseret afblændingsattest på olietank.

Hej Fensmark. Købers advokat har bedt om en autoriseret afblændingsattest på ovennævnte ejendom. Jeg har vedhæftet det der ligger på kommunen. Det er det sidste der mangler i forhold til en endelig handel. Venlig hilsen Sam, Dragør

Læs mere

Vi skal bede om en afblændingsattest.

På vores adresse fremgår der 2 afblændede tanke ifølge BBR. Vi har derfor brug for en korrekt afblændingsattest og en afsøgning. Vi har også brug for at det bliver sendt til kommunen, så vi kan få registreret de korrekte forhold. Venlig hilsen Flemming, Dragør

Læs mere

Pris på jordprøver.

Vi har underskrevet købsaftale, som er betinget af at jorden ikke er forurenet. Der er en olietank gravet ned på grunden. Så vi er interesserede i at få taget nogle jordprøver, så vi sikkert kan bygge på grunden. Hvad vil det koste? Venlig hilsen Niklas, Dragør

Læs mere

Tjek af olietank.

Jeg har siden 2015 boet i et parcelhus fra 1974, hvor der ligger en nedgravet olietank. Forrige ejer har i 2003 indberettet til kommunen, at tanken er bundsuget, og at påfyldningsstuds og udluftningsrør er afblændet og afmonteret. Jeg er for nyligt blevet bekendt med, at et rør der stikker op af jorden, er udluftningsrøret fra…

Læs mere

Tom og renset olietank ønskes opgravet.

Goddag. Jeg er i gang med at handle et hus. Der er en nedgravet olietank på 2500 liter som i dag er blevet suget tom og renset med ny attest. (der var også en gammel attest fra 1990érne) Kan i give et tilbud på at få olietanken opgravet. Det er et dødsbo hvor alt i…

Læs mere