forureningsundersøgelse ved olietank

environmental-protection-326923_640

Hvad skal du være opmærksom på?

  • Har du brug for afklaring hvorvidt der er olieforurening i jorden i forbindelse med din olietank?
  • Kræver en evt. køber ved ejendomshandel en forureningsundersøgelse?

Hvad koster det?

Forureningsundersøgelse efter opgravet og fjernet olietank

For en enkelt jordprøve der tages af et gravehul er prisen fra kr. 2.450.

Forureningsundersøgelse ved nedgravet olietank

Afhængig af adgangsforholdene starter prisen for 2 boringer ved ca. kr. 6.500 til 8.000. Der er tillæg for hver ekstra boring der ønskes.

Vi giver en fast pris for opgaven.

Vores priser er inkl. moms og kørsel.

Vi sørger for at

  • tage en jordprøve i gravehullet
  • sender prøven til et uafhængigt analyseinstitut
  • fremsender rapport fra analyseinstituttet

Skal der udføres boringer, rekvirerer vi et uafhængigt analyseinstitut

  • de borer 2 steder ned til ca. 3 meters dybde (en boring i hver ende af tanken)
  • de får analyseret jordprøven hos et akkrediteret miljølaboratorium
  • de udarbejder en rapport der sammenholder undersøgelsesresultaterne med gældende grænseværdier