Sløjfning af olietanke i Vordingborg kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Alle olietanke har en begrænset levetid. Der er fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten.
Læs mere på www.mst.dk om terminer for sløjfning af gamle olietanke.

Når din olietank ikke længere er i brug eller er blevet for gammel, skal den sløjfes. Det påhviler ejeren at sørge for at olietanken er sløjfet forskriftsmæssigt.

Sløjfningen foregår ved at:
tømme tanken for rester.
fjerne hele tanken eller fjerne påfyldningsstuds og udluftningsrør og derefter lukke tanken, så det ikke længere er muligt at fylde olie på.
en nedgravet tank der ligger på et areal hvor der køres, f.eks. en indkørsel, bør fyldes op med dertil egnet sand.
der senest 4 uger efter sløjfningen sendes en anmeldelse om sløjfning til kommunen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Hvis din olietank lækker olie, skal du forsøge at stoppe uheldet. Derefter skal du straks kontakte kommunen og dit forsikringsselskab.
Du er som ejer selv ansvarlig for oprensning af forureningen.
Du kan læse mere om forsikringsordningen på www.eof.dk
Hvis det sker pludseligt eller kraftigt skal du ringe 112

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Team Service
Østergaardstræde 1A
4772 Langebæk

Tlf: 55 36 24 00

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Vordingborg kommune

Tilbud på gensløjfning af nedgravet olietank.

Jeg er ved at sælge mit hus og skal i den forbindelse bede om et tilbud på gensløjfning af min nedgravet olietank. Jeg bor i Vordingborg. Venlig hilsen Karina, Vordingborg

Gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi har en nedgravet olietank i vores forhave, som skal gensløjfes. Vi bor i Vordingborg kommune. Venlig hilsen Nicholas, Vordingborg

Jeg har en fritstående olietank der skal tømmes og bortskaffes.

Jeg har en fritstående olietank, som skal tømmes og bortskaffes. Jeg vil tro den er på omkring 3000 liter. Kan i give et tilbud på den opgave? Venlig hilsen Mikkel, Vordingborg

Tilbud på jordprøver.

Vi har en nedgravet olietank, som vi gerne kunne tænke os at få taget jordprøver rundt om, kan i hjælpe med denne opgave? Venlig hilsen Jakob, Vordingborg

Hvad er prisen på en forureningsundersøgelse?

Vi har indgået en købsaftale på et hus. Der ligger en olietank fra 1960’erne der er afblændet. Hvad er prisen på en forureningsundersøgelse? Venlig hilsen Christine, Vordingborg

Vores olietank skal gensløjfes.

Vi er ved at sælge vores hus, hvor der ligger en nedgravet olietank i indkørslen. Vi skal have gensløjfet tanken samt have attest på dette. Venlig hilsen Heidi, Vordingborg

Gensløjfningsattest på vores nedgravede og afblændet olietank.

Pris på en gensløjfningsattest på vores nedgravede og afblændet olietank. Dokumentationen skal bruges ifbm. med salg af ejendom. Der ønskes også en skitse af olietankens placering. Tanken skulle være på 1500 l og været etableret i 1971. Venlig hilsen Cecilie, Vordingborg

Er vores tank gravet op?

Kan i hjælp os med at finde ud, om vores tank er sløjfet, eller gravet op? Jeg bor i Vordingborg kommune. Venlig hilsen Mikkel, Vordingborg

Lokalisering af olietank.

Vi skal sælge vores hus, og vores papir siger, at der er en olietank på grunden. Det mener vi ikke der er. Så det vil vi gerne have undersøgt. Venlig hilsen Berit, Vordingborg

Hvad koster det at få tømt olietank?

Hej Fensmark. Hvad vil det koste at få tømt denne olietank og få den fjernet tænker max 200 liter i den men ved det ikke 😊 Venlig hilsen Jan, Stege