Sløjfning af olietanke i Viborg kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Ophør af brug af olietank
Eventuelt restindhold i tanken og rør skal fjernes. Påfyldningsstudsen skal afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.

Nedgravede tanke
Eventuelt restindhold i tanken og rør skal fjernes. Påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Du kan også vælge at få tanken sandfyldt, eller opgravet.

Vi sørger for, at din BBR-meddelelse bliver opdateret med de nye oplysninger om tanken.

Tanke af mærket Titan R1225 fra Kingspan skal tages ud af drift
Har du en tank af mærket Titan R1225 produceret/forhandlet af Kingspan Miljøcontainere i perioden 2002-2004, skal den tages ud af drift. Det skal den, da der er fare for, at der kan opstå revner i plasten. Kingspan Miljøcontainere vil i givet fald udskifte tanken uden beregning.

Hvis du etablerer en ny olietank, eller sløjfer en gammel, skal det anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen kan ske ved hjælp af Byg og Miljø.

Det anbefales, at tankejere, som er i tvivl om, hvornår deres tank skal sløjfes, får foretaget et tjek i forbindelse med deres årlige besøg af skorstensfejer eller oliefyrstekniker. Det samme gælder for tankejere, som er i tvivl om deres tankanlæg opfylder reglerne. Det er vigtigt, at anlæggene opfylder reglerne, især i forhold til at være dækket af den særlige forsikringsordning, som findes for villatanke.
Der gælder specielle regler for villaolietanke

Definition af villaolietank
En villaolietank er en olietank, der bruges til opvarmning af privat bolig, og som er mindre end 6.000 liter. I Danmark er alle villaolietanke omfattet af en kollektiv forsikringsordning, såfremt at tank og rørsystemerne er etableret og drevet lovligt.

Din olietank kan blive for gammel
Nedgravede olietanke af stål på under 6.000 liter og over 40 år skulle have været sløjfet senest den 30. september 2010. Det samme gælder for olietanke produceret i 1970 uden typegodkendelsesnummer eller tanke, hvis alder er ukendt. Fremover skal nedgravede tanke sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selv tanken eller på tankattesten.et er vigtigt, at ejer af en olietank sørger for, at olietanken er lovlig.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Derfor er det vigtigt, at din olietank er tæt.

Det er vigtigt, at du er er opmærksom på din olietank
Det er vigtigt, at ejer af en olietank sørger for, at olietanken er lovlig. Der kan ske uheld med forurening, lækage eller anden spild fra olietanken. I sådan et tilfælde dækker forsikringen nemlig ikke altid skaden, hvis det viser sig, at tanken er ulovlig.

Din olietank er IKKE LOVLIG hvis den:
• er udstyret med et returrør mellem oliefyr og tank (et såkaldt tostrenget system)
• er overjordisk (f.eks. i kælder eller udendørs) og ikke har en overfyldsalarm
• er gravet ned før 1. april 1970 (som hovedregel)
• er en kugleformet plasttank af mærket AJVA-PLAST A/S, der har været gravet ned i 20 år eller mere eller har et fabrikationsnummer mellem 1400 og 6800
• overjordiske olietanke skal desuden påføres overfyldningsalarm

Er du i tvivl om din olietank overholder reglerne, så kontakt din servicemontør.
Hvis uheldet er ude, skal du følge nedenstående fremgangs måde

Du er som ejer selv ansvarlig
Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til Kommunen. Du er som ejer selv ansvarlig for oprensning af forureningen. Kommunen kan altså kræve, at du betaler for, at jorden bliver undersøgt og renset op.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, som er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der får olie fra et af disse.

Ring 112
Hvis der opstår en skade, hvor olie eller kemikalier løber ud på jorden eller på gulvet i huset, skal du i første omgang ringe til 112. Så sikrer du, at brandvæsnet kan komme ud med slamsuger eller andet og foretage en akut begrænsning af skaden. Når du ringer til 112 skal du oplyse:
• hvad der er sket
• hvor det er sket
• hvornår det er sket
• navn og telefonnr.

Kontakt Viborg Kommune
Efterfølgende skal du snarest muligt kontakte Viborg Kommune, Teknik og Miljøs jordgruppe på telefonnummer 87875601 og fortælle, hvad der er sket.

Hvis du opdager en ældre olie- eller kemikalieforurening, eller der kun er sket et lille spild, som ikke kræver akut indsats, er det tilstrækkeligt at ringe til Teknik og Miljø.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Teknik & Miljø
Byggeri og Miljø

Tlf: 87 87 56 09

Email: byggeriogmiljoe@viborg.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Viborg kommune

Tilbud på eftersøgning af nedgravet olietank.

Kan i sende mig et tilbud på eftersøgning af nedgravet olietank på en grund vi er ved at købe. Adressen er i Viborg kommune. Venlig hilsen Jørn, Viborg

Tømning og rensning af olietank.

Hej. Tanken er nedgravet og der er en synlig påfyldningsstuds. Jeg vedhæfter et billede hvor tanken ligger (markeret med et kors). Venlig hilsen Ivan, Viborg

Jeg vil gerne få min olietank tømt.

Hej. Jeg bor i Viborg og jeg vil gerne få min olietank tømt. Er der nogen du kan lave? Kan du fortælle mig hvad den service koster? Tanken er 1500 liter i størrelse og har omkring 100 liter tilbage. Venlig hilsen Ivan, Viborg

Tilbud på opskæring og bortkørsel af olietank.

Opskæring af kældertank på 3900 liter, fra 1963. Pladetykkelse 4 mm. Fra 2004 til 2010 brugt til Biofyringsolie. Kørt tom men ikke spulet. Så der er slam i bunden. Tilbud ønskes på opskæring i stumper på ikke over ca 30 kg. Adgang via kældertrappe. Tilbud ønskes på opskæring og bortkørsel. Venlig hilsen Folmer, Viborg

Sløjfning af olietank i stål og cirka 1200 liter.

Sløjfning af olietank i stål og cirka 1200 liter. Den er nedgravet, og med ukendt mængde olie. Venlig hilsen Laila, Viborg

Tilbud på opgravning af en sløjfet olietank.

Ønsker et tilbud på opgravning af en sløjfet olietank + test er jorden omkring den. Det skulle være en 1000 liter tank. G.nr 12000. Etableret i 1986, og sløjfet ca. 2000. Hvor den er blevet sandfyldt., Så en del tungere at få op. Den ligger ca. 2,5 meter inden på grunden fra offentlig vej. Venlig…

Olietank skal tømmes og køres væk.

Hej mine forældre skal flytte. De har en olietank i stående i et skur med 200 liter olie i. Den skal tømmes og væk. Hvad koster det? Det er en 1200 liter tank og hvor hurtig kan det gøres. Venlig hilsen Gitte, Tapdrup

Tilbud på sløjfning og fjernelse af overjordisk olietank.

I forbindelse af salg af mine forældres ejendom, vil jeg gerne indhente tilbud på sløjfning og fjernelse samt indberetning af sløjfning af overjordisk olietank. Ejendommen er beliggende i Viborg Kommune. Kan/vil I give et tilbud? Venlig hilsen Charlotte, Viborg

Pris på fjernelse af oliefyr.

I fjernede vores olietank i efteråret 2021, men kan I også fjerne fyret? På ca. 50 × 100 cm og i hvert fald 200 kg. Hvis –  hvad vil prisen så være? Venlig hilsen Marianne, Højbjerg

Sløjfning af nedgravet olietank.

Vi kunne godt tænke os at få sløjfet vores nedgravet olietank på 1500 liter. Adressen er i Viborg. Venlig hilsen Torben, Viborg