Sløjfning af olietanke i Vallensbæk kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Er du ejer eller bruger af en tank til fyringsolie på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl, så læs denne pjece fra
Miljøstyrelsen som har udgivet en opdateret pjece om reglerne for villaolietanke.

Olietanke skal anmeldes til kommunen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Det anbefales nøje at overveje, om der kan være en olieforurening fra spild eller udsivning i forbindelse med tankens anvendelse. Der er en obligatorisk forsikringsordning for villaolietanke, der vil kunne dække en evt. forureningsoprydning, hvis forureningen opdages når tanken tages ud af brug.

Kontaktoplysninger

Center for Teknik
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand

Tlf: 4797 4000

Email: cet@vallensbaek.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Vallensbæk kommune

Tilbud på at få olietank korrekt sløjfet.

Hej. Vi har en olietank, som i BBR står til at være afblændet. Jeg er i tvivl om hvorvidt det er dette samme som at den er sløjfet korrekt; er den bare lukket af eller er den blevet rengjort først? Jeg vil gerne have et tilbud på at få den korrekt sløjfet. Venlig hilsen Kim,…

Vil I fremsende et tilbud på gensløjfning af tank? 

Til rette vedkommende. Vi har denne ejendom til salg, hvor der ikke findes en sløjfningsattest for den nedgravede olietank. Sælger mener at tanken er afblændet i forbindelse med, at overjordisk tank at opsat, men har ingen dokumentation herpå. Vi ønsker derfor på vegne af sælger, at bestille jer ud til at lave en gensløjfningsattest af tanken. Ejendommen står tom…

Pris på sløjfning af olietank.

Hvor meget koster en sløjfning af olietank, den står tom nu. Jeg bor i Vallensbæk kommune. Venlig hilsen Wioletta, Vallensbæk

Pris på tjek af olietank.

Jeg ville høre om i kan tjekke min olietank er tømt og afblændet korrekt. Hvis den mod forventning ikke er afblændet korrekt skal der laves jordprøver i hver ende af tanken, for at det kan konstateres, at der ikke har været udslip. Vil i give en pris på ovenstående ting, og gerne et estimat på…

Vi skal have en sløjfningsattest.

Der findes på vores ejendommen en nedgravet olietank, hvor der ikke foreligger en sløjfningsattest, så det skal vi have udarbejdet. Venlig hilsen Bo, Vallensbæk

Sløjfning af nedgravet olietank.

På vores ejendom er der en nedgravet olietank, hvor der ikke foreligger en sløjfningsattest, så det skal vi have udarbejdet. Venlig hilsen Bo, Vallensbæk

Tilbud på opgravning og sløjfning af olietank.

Jeg bor i Vallensbæk kommune, og har fundet en olietank på min grund. Den står ikke på BBR, kan i give mig et tilbud på sløjfning, opgravning og hvis der muligvis er forurening. Venlig hilsen Lene, Vallensbæk

Ønsker tilbud på sandfyldning eller evt. opgravning.

Desværre er min tank ikke 2000 liter men 2500 liter, men ønsker tilbud på sandfyldning eller evt. opgravning. Håber på snarlig svar, da vi er i en salgsfasen. Tak på forhånd. Venlig hilsen Leif, Vallensbæk

Tilbud på opgravning af olietank (2500 l).

Tilbud på opgravning af olietank (2500 l). Tanken er fra 1969 og afblændet i 1982, iflg. Kommunen. Tanken er placeret under i indkørsel under flisebelægning (Herregårdssten) som skal reetableres. Venlig hilsen John, Vallensbæk

Tilbud på fjernelse af olietank af afblændet tank.

Tilbud på fjernelse af olietank, tanken er nedgravet i 1969 og afblændet i 1982 Venlig hilsen John, Vallensbæk