Sløjfning af olietanke i Svendborg kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Udskiftning af olietank
Ejer du en olietank, skal du selv være opmærksom på, hvornår den skal udskiftes. Olietanke holder kun et begrænset antal år.

Tidsfrister for sløjfning af overjordiske tanke på under 6.000 liter

40 år efter fabrikationsåret for typegodkendte ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse
30 år efter fabrikationsåret for andre ståltanke
25 år efter fabrikationsåret for enkeltvæggede tanke af plast eller andet materiale end stål
40 år efter fabrikationsåret for typegodkendte dobbeltvæggede tanke af plast eller plast med udvendig væg af stål
Tanke med ukendt fabrikationsår, skal altid sløjfes.
Tidsfrister for sløjfning af nedgravede tanke på under 6.000 liter

50 år efter fabrikationsåret for typegodkendte ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse og udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester
40 år efter fabrikationsåret for typegodkendte ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester
50 år efter fabrikationsåret for ståltanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester
20 år efter nedgravningen for kugleformede plasttanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S
45 år efter fabrikationsåret for andre plasttanke
Ståltanke med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt eller med ukendt fabrikationsår, skal sløjfes straks
Plasttanke med ukendt fabrikationsår, skal sløjfes senest den 31. marts 2015.

Sløjfning af olietank
Når din olietank ikke længere er i brug, skal den sløjfes. Du skal anmelde sløjfningen til kommunen.

Ophører brugen af din olietank varigt – fx når du skifter fra nedgravet til overjordisk tank, eller der bliver indlagt fjernvarme – skal du som ejer eller bruger sørge for, at olietank og det tilhørende rørsystem bliver sløjfet lovligt.

Sådan foregår sløjfningen
Tank og rør skal tømmes helt for olie og slam
Olietanken skal enten fjernes, graves op eller
Afblændes.
Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at der ikke kan fyldes på tanken.
Det anbefales, at lade et autoriseret VVS-firma udføre sløjfningen. Vælger du alligevel at udføre arbejdet selv, skal du sikre dig, at arbejdet udføres under både miljø og sikkerhedsmæssige forsvarlige forhold.

Du skal anmelde det til kommunen, når du har sløjfet en olietank. Du skal sende anmeldelsen, senest fire uger efter at arbejdet er udført. I anmeldelsen skal der stå hvordan anlægget er sløjfet, og der skal være oplysninger om tømningen og om fjernelse eller afblænding af tanken. Grundejeren skal underskrive anmeldelsen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Du skal straks kontakte kommunen, hvis der er tegn på, at olietanken er utæt, eller hvis der sker spild af olie.
Det er dit ansvar som ejer eller bruger af tanken, at der ikke kan ske olieforurening af omgivelserne.

Din olietank skal have en forsikring, der dækker udgifter i forbindelse med uheld eller lækage. Kommunen har ikke noget at gøre med forsikringen. Olieselskaberne i Danmark og Topdanmark har oprettet en forsikringsordning til dækning af olieforurening fra villaolietanke. Du er som udgangspunkt automatisk forsikringsdækket, hvis din olietank er lovlig, og du får leveret din olie fra bestemte olieselskaber. Læs mere om olietanksforsikringen på Topdanmarks hjemmeside.

Forsikringen dækker indtil et halvt år efter, at olietanken er taget ud af brug. Overskrider du tidsfristerne for udskiftning af olietanke, dækker forsikringen ikke. Det betyder, at du formentlig selv skal betale for oprensning, hvis tanken bliver utæt og forurener grunden med olie.

Hvis alderen på din olietank ikke fremgår af din BBR-meddelelse, så kan du tjekke alderen på din olietank på forskellige måder:

På visse overjordiske olietanke kan du se fabrikationsåret på et lille mærkeskilt på tanken
På nogle nedgravede tanke findes mærkeskiltet med fabrikationsåret på det rør, hvor olien bliver fyldt på (påfyldningsstudsen)
Alderen på din olietank kan også ses på tankattesten. Har du ikke en tankattest, kan du spørge kommunen, om den har en kopi.

For nedgravede olietanke gælder at:
Ståltanke med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt eller med ukendt fabrikationsår, skal sløjfes straks.
Plasttanke med ukendt fabrikationsår, skal sløjfes senest den 31. marts 2015.
Overjordiske tanke

Overjordiske tanke med ukendt fabrikationsår, skal altid sløjfes.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

BBR
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Tlf: 62 23 32 00

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Svendborg kommune

Tilbud på lokalisering og gensløjfning af olietank.

Vi skal bede om et tilbud på lokalisering og gensløjfning af en nedgravet olietank på vores grund. Vi bor i Svendborg kommune. Venlig hilsen Simon, Svendborg

Pris på eftersøgning af nedgravet olietank.

Hvad koster det at finde en olietank på vores grund? Hvis den bliver fundet, skal den graves op og fjernes. Jeg bor i Svendborg. Venlig hilsen Thomas, Svendborg

Fjernelse af 2500 liter nedgravet olietank.

Hvad er prisen på, at få fjernet en 2500 liter nedgravet olietank, som ikke er fyldt op med sand? Jeg bor i Svendborg kommune. Venlig hilsen Charlotte,

Gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi har en nedgravet olietank fra 1977 under 6000 liter. Vi ved ikke om den er sløjfet korrekt, derfor skal vi have gensløjfet den. Venlig hilsen Marianne, Svendborg

Tilbud på bortskaffelse af olietank.

Jeg ville gerne have et tilbud på bortskaffelse af olietank. Tanken er fritstående og lavet af plastik. Jeg bor i Svendborg kommune. Venlig hilsen Rune, Svendborg

Vi skal have gensløjfet vores olietank.

Vi kunne godt bede os om en gensløjfning samt en forureningsprøve. Vi er bekendt med tankens placering, den ligger i forhaven. Venlig hilsen Margit, Svendborg

Vi skal have sløjfet vores olietank.

Vi skal have sløjfet vores nedgravet olietank på vores adresse i Svendborg. Er det noget i kan hjælpe os med? Venlig hilsen Nielsine, Svendborg

Opgravning af olietank i Svendborg område.

Opgravning af olietank i Svendborg område. Venlig hilsen Sebastian, Svendborg

Vores nedgravede olietank skal sløjfes.

Vores nedgravede olietank skal sløjfes. Venlig hilsen Dorte, Svendborg

Kan i udarbejde en gensløjfningsattest på vores olietank?

Kan i udarbejde en gensløjfningsattest på vores olietank? Vi bor i Svendborg kommune, og det må gerne udføres hurtigst muligt. Venlig hilsen Mette, Svendborg