Sløjfning af olietanke i Stevns kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Du skal tømme tanken og sløjfe den korrekt, for at sikre dig selv mod en senere potentiel jordforurening.Hvis du finder en forurening, skal du standse arbejdet straks og anmelde forureningen til Stevns Kommune.

Fjernelse af olierester og rørforbindelser
Hvis du vil sløjfe din nedgravede olietank skal du gøre følgende:

Tøm olietanken for olie.
Opsugning foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til.
Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Ved nedgravede tanke gælder desuden:

Påfyldningsstudsen og udluftningsstudsen fjernes og tanken plomberes, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie i tanken.
Skal tanken fyldes med sand eller graves op?
Der er ikke krav om, at du skal fylde tanken med sand eller grave den op.

Hvis der er fare for sammenstyrtning (f.eks. ved tung kørsel) anbefaler vi dog, at du fylder sand i tanken eller graver den op. Du bør fylde sand i en plasttank for at forhindre, at den stiger op mod overfladen.

OBS.: Hvis du sløjfer din olietank eller installerer en ny, skal vi altid have besked, så vi kan opdatere oplysningerne på din ejendom.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 31).

utæt olietank og jordforurening

Olietanke
Din olietank har begrænset holdbarhed, og en læk kan forurene både jord og grundvand

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Kontaktoplysninger

Stevns Kommune
Postboks 83
4660 Store Heddinge

Tlf: 56 57 57 57

Email: stevns@stevns.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Stevns kommune

Tilbud ønskes på afblænding og opgravning af olietank.

Hej og godt Nytår. Jeg talte med Einar en uges tid før jul og senere mellem jul og nytår med Lars, om sløjfning af en olietank der ikke var sløjfet korrekt og som er blevet et problem vedrørende en hushandel. I havde så først tid i uge 2 – 2019 og vi skulle lige finde ud af hvad krav…

Tilbud på fjernelse af gammel olietank i kælder.

Forespørgsel: Tilbud på fjernelse af gammel olietank i kælder. Denne er ikke i brug. Astrid, Store Heddinge

Jeg vil gerne have jer til at sløjfe min fars olietank.

Hej Min fars hus er på vej til at blive sat til salg og i den forbindelse har det vist sig at hans gamle olietank på 2500 liter ikke er sløjfet i kommunens papirer. Et hurtigt kig ned i brønden til olietanken vist at der ikke kom noget på en pind på 1,5 meter. Jeg…

Vi har en gammel olietank, som vi skal have bortskaffet.

Forespørgsel: Hej Vi har en gammel olietank som vi skal have bortskaffet. Der er tale om en fritstående beholder, som vi har kørt ud til vejen, så den er lige til at fjerne. Er det noget i kan klare og hvad koster det? Venligst Peter, Hårlev

Jeg vil gerne have en pris på sløjfning af en olietank.

Forespørgsel: Jeg vil gerne have en pris på sløjfning af en olietank. Fritstående på 1200 l. Næsten ingen restolie. Kristian, Rødvig

Afblænding og pris ønskes på olietank.

Forespørgsel: I forbindelse med salg af vores hus, er vi stødt ind i et problem: Der er nedgravet en olietank, som dog ikke har været i brug i over 25 år. Det nemmeste, tror jeg, vil være at blænde den af – sikkert også det billigste. Hvad kan i tilbyde ? Arbejdet tænkes udført hurtigst…

Sløjfning af olietank.

Forespørgsel: Sløjfning af nedgravet olie tank fra 1990 på 2500 liter. Opfyldning med grus, ligger i indkørsel med sf sten. Venlig hilsen Niels, Hårlev

Vi har en fritstående olietank der skal fjernes.

Forespørgsel: Vi har en 1200 liters fristående olietank i et udhus og ca. 150 liter olie tilbage. Tanken skal skæres op og fjernes. Vi har fået en varmeluftpumpe for 2 måneder siden, så vi skal ikke bruge rør, olie eller andet mere. Jeg mener at tanken er fra 1988, men er ikke sikker. Michel, Strøby

Kontrol efter fjernelse af olietank.

Forespørgsel: Vi er i gang med at sælge en ejendom, hvor det ikke er registreret i kommunen, at en tidligere olietank allerede er gravet op og fjernet. Dette er foretaget af tidligere ejer, der nu er død. Vi er dog sikre på, at tanken virkelig er fjernet, idet tidligere ejer har lavet et vandreservoir i…

Min gamle olietank skal sløjfes.

Forespørgsel: Hej, jeg har netop installeret et pillefyr så min gamle 4000 L olietank skal sløjfes. Den er nedgravet og indeholderca 400 liter restolie. Jeg ønsker den bliver i jorden men at den skal fyldes med sand da vi kører med maskiner i området. Hvad tager I for det? Søren, Hårlev