Sløjfning af olietanke i Stevns kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Du skal tømme tanken og sløjfe den korrekt, for at sikre dig selv mod en senere potentiel jordforurening.Hvis du finder en forurening, skal du standse arbejdet straks og anmelde forureningen til Stevns Kommune.

Fjernelse af olierester og rørforbindelser
Hvis du vil sløjfe din nedgravede olietank skal du gøre følgende:

Tøm olietanken for olie.
Opsugning foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til.
Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Ved nedgravede tanke gælder desuden:

Påfyldningsstudsen og udluftningsstudsen fjernes og tanken plomberes, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie i tanken.
Skal tanken fyldes med sand eller graves op?
Der er ikke krav om, at du skal fylde tanken med sand eller grave den op.

Hvis der er fare for sammenstyrtning (f.eks. ved tung kørsel) anbefaler vi dog, at du fylder sand i tanken eller graver den op. Du bør fylde sand i en plasttank for at forhindre, at den stiger op mod overfladen.

OBS.: Hvis du sløjfer din olietank eller installerer en ny, skal vi altid have besked, så vi kan opdatere oplysningerne på din ejendom.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Olietanke
Din olietank har begrænset holdbarhed, og en læk kan forurene både jord og grundvand

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Kontaktoplysninger

Stevns Kommune
Postboks 83
4660 Store Heddinge

Tlf: 56 57 57 57

Email: stevns@stevns.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Stevns kommune

Vi skal have gensløjfet vores olietank.

Vi skal have gensløjfet vores olietank. Vi ved ikke hvor den er placeret, så den skal også eftersøges. Hvornår har i mulighed for, at løse denne opgave? Venlig hilsen Poul, Stevns

Søge efter den eventuelle olietank.

Vi har vedhæftet et dokument omkring den nedgravet olietank her, hvori der står at olietanken var/er bag haven. Vi vil meget have jer ud og søge efter den eventuelle olietank som forefindes på grunden. Venlig hilsen Thomas, Strøby

Tilbud på at få lavet en gensløjfningsattest.

Hej, min kæreste og jeg er i gang med at købe hus. Dertil er der en nedgravet olietank fra 1972 og skulle være afblændet i 2002. Der foreligger ikke noget dokument dertil, derfor kunne vi godt tænke os et tilbud på at få lavet en gensløjfningsattest. Tanken er på 2500 liter og har fabrikationsnr: 4983.…

Jeg skal have lavet en afblændingsattest.

Jeg skal have lavet en afblændingsattest på min adresse i Stevns kommune. Huset står tomt, så i kan bare løse opgaven når det passer jer. Jeg ved ikke hvor tanken ligger. Venlig hilsen Nicky, Stevns

Søgning af tank samt rensning og sløjfning.

Søgning af tank samt rensning og sløjfning. Venlig hilsen Mogens, Hårlev

Pris på opgravning af olietank.

Vi har arvet et hus, som skal sælges. I den forbindelse ønsker vi, at få skiftet den nedgravede olietank på 2500 liter. Hvad vil prisen være på at få den gravet op? Venlig hilsen Birgitte, Stevns

1200 liter plast olietank skal fjernes.

1200 liter plast olietank i skur skal fjernes og afmeldes. Der er ca. 150 liter olie tilbage. Tilbud ønskes. Venlig hilsen Bent, Stevns

Vi ønsker tilbud på fjernelse af nedgravet olietank.

Vi ønsker tilbud på fjernelse af nedgravet olietank på 2.500 liter, med en diameter på 1150 mm. Tanken er 40 år gammel. Tanken ligger under et område med delvis græs og asfalt ovenover. Vi ved godt, at vi ikke behøver at fjerne den – men ønsker at tage stilling til muligheden – bl.a. afhængig af…

Lokalisering af nedgravet olietank.

Jeg skal bede om en lokalisering af min nedgravet olietank, da jeg er i gang med at sælge mit hus. Venlig hilsen Peter, Stevns

Eftersøgning af gammel olietank.

Jeg ville gerne bede om en eftersøgning, af vores gamle olietank fra 1964, der stadig er registreret som “i drift.” Den er fra 1989 og ligger under gangstien i haven. Udluftningsstuds er ved siden af garagen. Venlig hilsen Mette, Stevns