Sløjfning af olietanke i Sorø kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Du skal afmelde din olietank, hvis den er for gammel eller er taget ud af drift. Du skal sende afmeldelsen til kommunen senest 4 uger efter, at tanken er fjernet eller afblændet.

Kommunen kan forbyde tanken, hvis den giver risiko for forurening af drikkevandet.

Hvor kan man se olietankens levetid
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvor gammel din olietank må være. Du kan se alderen på din olietank på et mærkeskilt på tanken, hvor tankens fabrikationsår er angivet. Mange overjordiske tanke har dog ikke et mærkeskilt fastmonteret, da det ikke var et krav på etableringstidspunktet. Alternativt kan du finde fabrikationsåret på den tankattest, der sandsynligvis fulgte med tanken, da den blev købt.

Når din olietank ikke længere er i brug eller har nået en vis aldersgrænse, skal den sløjfes. Før du fjerner eller afblænder din olietank, skal du sørge for, at tanken er helt tømt for olie. Hvis du vælger at lade din nedgravede olietank ligge i jorden, anbefaler vi, at du bruger et firma med erfaring i at sløjfe olietanke, og som kan spule tanken. Påfyldningsstudsen og udluftningsrøret fjernes og tanken lukkes, så du ikke kan fylde olie i tanken igen. Hvis tanken ligger under en vej eller parkeringsplads, skal den fyldes med grus, så sammenstyrtning undgås.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Det anbefales nøje at overveje, om der kan være en olieforurening fra spild eller udsivning i forbindelse med tankens anvendelse. Der er en obligatorisk forsikringsordning for villaolietanke, der vil kunne dække en evt. forureningsoprydning, hvis forureningen opdages når tanken tages ud af brug.

Kontaktoplysninger

Teknik, Miljø og Drift
miljoe@soroe.dk
Rådhusvej 8
4180 Sorø

Tlf: 78 76 06 88

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Sorø kommune

Tilbud på sløjfning af nedgravet olietank.

Jeg vil gerne bede om et tilbud på, at få sløjfet den olitank, som ligger på vores adresse i Sorø kommune. Venlig hilsen Christiana, Sorø

Vi skal have eftersøgt en nedgravet olietank.

Vi skal have eftersøgt en nedgravet olietank, som vi ikke ved, om er på vores ejendom. Det er i forbindelse med salg af vores hus. Venlig hilsen Camilla, Sorø

Fjernelse af 1200 liter fritstående olietank.

Jeg har en 1200 liter olietank i min garage, som skal fjernes. Kan i hjælpe med denne opgave? Jeg bor i Sorø kommune. Venlig hilsen Michael, Sorø

Kan i give et tilbud på gensløjfning af vores nedgravet olietank?

Kan i give et tilbud på gensløjfning af vores nedgravet olietank? Det er i forbindelse med salg af vores hus, vi bor i Sorø kommune. Venlig hilsen Camilla, Sorø

Kan i give et tilbud på gensløjfning af vores nedgravet olietank?

Kan i give et tilbud på gensløjfning af vores nedgravet olietank? Vi bor i Dianalund kommune og det er i forbindelse med salg af vores hus. Venlig hilsen Camilla, Dianalund

Min olietank skal gensløjfes.

Jeg er i gang med at sælge mit hus, hvor der er en nedgravet olietank. Tanken skal gensløjfes og jeg ved præcis hvor den er placeret. Venlig hilsen Birthe, Sorø

Tilbud på eftersøgning af olietank.

Kan i give mig et tilbud på eftersøgning af olietank på min ejendom? Datoen for eftersøgningen er op til jer, da det ikke haster. Venlig hilsen Peder, Sorø

Vi ønsker at få afblændet tanken.

Hej Fensmark. Vi har solgt en ejendom der har en lækker olietank, som sælger har fået anvist af tidligere ejers søn hvor den ligger se vedhæftede. Vi ønsker at få afblændet tanken. Venlig hilsen Jannik, Dianalund

Vi skal have taget jordbundsprøver.

Vi har brug for, at få foretaget 2 stk. jordbundsprøve i hver ende af vores aktive olietank. Jeg bor i Sorø kommune. Venlig hilsen Brian, Sorø

Ny sløfningsattest på en gammel nedgravet olietank.

Hej. Vi har solgt huset nu ønsker køberes rådgiver at vi skal komme med en ny sløfningsattest på en gammel nedgravet olitank den skulle være sløjfet i 1994 i følge Sorø Kommune. Venlig hilsen Uffe, Ruds Vedby

Andre forespørgsler fra Sorø kommune

Gammel nedgravet olietank skal fyldes og afblændes.

Vi har en gammel nedgravet olietank som skal fyldes og afblændes. Venlig hilsen Carsten, Brøndby

Jeg overvejer at få opgravet en sløjfet olietank.

Hej. Jeg overvejer at få opgravet en sløjfet olietank i en villahave.  Jeg har en udvidet ejerskifeforsikring der dækker oprensning olieforurening, såfremt der udstedes et påbud af myndighederne. (bor i Brøndby kommune) Ved i om der altid udstedes et påbud, hvis der skule være forurening fra tanken? Der er ingen konkret mistanke om forurening fra tanken,…

Kan i opgrave min olietank?

Jeg overvejer, at få opgravet min sløjfet olietank i vores villahave. Kan i hjælpe mig med denne opgave? Jeg bor i Brøndby kommune. Venlig hilsen Søren, Brøndby

Opgravning og forureningsundersøgelse af olietank.

Vi bor i Brøndby kommune og har en olietank på vores grund. Olitanken blev installeret i forbindelse med husets opførsel i 1973. Tanken er blevet rengjort i 2009, men vi ville gerne have gravet den op og tjekket for forurening. Kan i give os en pris? Venlig hilsen Christian, Brøndby

Vi skal have gensløjfet olietanken hurtigst muligt.

Vi skal have gensløjfet olietanken på ovenstående hurtigst muligt 😊 Ejer vidste ikke at der var en gammel olietank, hvorfor hun heller ikke kan udpege den nøjagtige placering. Sig til hvis jeg skal sende tegning, hvor den fremgår. Venlig hilsen Buster, Brøndby

Sløjfningsattest på 4000 liter glasfiberarmeret olietank.

Jeg skal bruge en sløjfningsattest på min nedgravet 4000 liter glasfiberarmeret olietank som er sløjfet ifølge regningerne fra kommunen for ca. 10 år siden. Venlig hilsen Henrik, Brøndby

Uforpligtende tilbud på fjernelse af olietank.

Vi søger et uforpligtende tilbud på fjernelse af olietank, samt karet den står i, og hvad der ellers høre til den. Venlig hilsen Mikkel, Brøndby

Lokalisering og bortskaffelse af olietanke.

Hej. Jeg har en forespørgsel på Lokalisering, opgravning og bortskaffelse af nedgravede olietanke. Venlig hilsen Jan, Brøndby

Fjernelse af gammelt oliefyr.

Jeg ville gerne have fjernet mit gamle oliefyr, på min adresse i Brøndby kommune. Venlig hilsen Kim, Brøndby

Lokalisering af 2 olietanke.

Vi er ved, at sælge et rækkehus i Brøndby. Købers advokat har bedt om at få lokaliseret de to olietanke, som skulle være på vores grund. Hvad tager I for at få lokaliseret olietankene? Venlig hilsen Casper, Brøndby

Vi skal have tømt og afblændet vores olietank.

Vi skal sælge vores hus og mangler desværre dokumentation på, at olietanken er tømt og afblændet. Kan i hjælpe os? Venlig hilsen Mohammad, København

Jordprøver omkring nedgravede olietank

Vi vil gerne have foretaget jordprøver omkring vores nedgravede olietank. Vi bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Benny, København

Eftersøgning af nedgravet olietank.

I følge BBR ligger der en nedgravet olietank på min grund, jeg ved dog ikke hvor den er. Kan i eftersøge den og derefter tage jordprøver. Venlig hilsen Patrik, København

Hvad koster det at få gensløjfet min nedgravet olietank?

Hvad koster det, at få gensløjfet min nedgravet olietank? Jeg ved hvor den ligger. Adressen er i Københavns kommune. Venlig hilsen Katrine, København

Opgravning eller gensløjfning af olietank på 6000 liter.

Vi skal have opgravet eller gensløjfet vores nedgravet olietank på 6000 liter. Vi bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Dorthe, København

Tilbud på jordprøver ved nedgravet olietank.

Kan i give os et tilbud på, at få taget jordprøver ved vores nedgravet olietank på 2500 liter. Vi bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Jacob, København

Pris på opgravning og fjernelse af olietank.

Kan i give en pris på opgravning og fjernelse af olietank? Tanken er på 4000 liter og vi bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Thomas, København

Vi skal have taget noget jordprøver.

Vi er ved at købe et hus, hvor der ligger en olietank. Vi kunne godt tænke os, at få taget nogle jordprøver, kan i hjælpe os med det? Venlig hilsen Jacob, København

Tilbud på opgravning og jordprøver af olietank.

Jeg skal bruge et tilbud på opgravning af vores olietank samt jordprøver. Jeg bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Louise, København

Lokalisering og gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi har en nedgravet olietank på vores grund. Tanken skal lokaliseres, gensløjfes og der skal tages jordbundsprøver. Venlig hilsen Jonas, København

Sløjfning af nedgravet olietank ønskes.

Forespørgsel: Sløjfning af olietank – nedgravet/ 2500L Mvh Bjarne, København

Afblænding af olietank

Forespørgsel: Afblænding af olietank er suget tom klar til at blænde Bent, København

Tilbud på sløjfning af olietank.

Jeg ville gerne bede om et fast tilbud på sløjfning af olietank på min adresse i København. Venlig hilsen Martin, København

Overjordisk olietank skal tømmes.

Jeg behandler et dødsbo, hvori ejendommen er solgt til nedrivning. I olietanken – der er overjordisk – er en beholdning på ca. 1.000 liter olie, som jeg gerne vil have op. Tanken skal kun tømmes, ikke renses for slam mv. – dette må køber selv foranledige. Hvad vil de koste at tømme tanken, og vil…

2500 liter kugletank skal rengøres og sløjfes.

Har en 2500 liter olie kugletank, som skal rengøres og sløjfes. Venlig hilsen Frank, København

Sløjfning af 2.500 liters olietank.

Vi har en 2.500 liters olietank, der ligger i jorden i indkørslen. Den har ikke været i brug siden 2009, hvor vi gik over til gas. Den skal fyldes med sand eller, hvad det er I bruger. Venlig hilsen Martin, København

Verificeret at olietank er korrekt afblændet.

I forbindelse at vores hus skal sælges, så skal vi have verificeret at vores olietank er korrekt afblændet i 1984. Venlig hilsen Jørgen, Værløse

Eftersøgning af olietanke.

Forespørgsel: I forbindelse med hussalg, mangler vi attester på vores 2 olietane. Den ene står som fritstående, men findes ikke, så den attest er nok forholdsvis nem. Den anden ved vi ikke om den overhovedet findes på grunden længere. Der er attest på, at en 3. olietank er afblændet. Er det noget som I kan…

Sløjfningsattest samt tankscreening af olietank.

Jeg er ved at sælge mit hus. I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig en sløjfningsattest. Derudover ville jeg også gerne bede om en tankscreening af olietanken. Venlig hilsen Henrik, København

Skal have en plastiktank rengjort for bortskaffelse.

Jeg har en 1500 liter plastiktank, ovenjord, er taget ud af brug få liter tilbage. Skal have den rengjort for bortskaffelse. Hvad vil jeres tilbud mon lyde på? Venligst Leif, København