Sløjfning af olietanke i Solrød kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Sløjfning og afmelding af olietank
Hvornår din olietank skal sløjfes afhænger af om den er nedgravet eller overjordisk, materiale og rustbeskyttelse, samt alder.

Hvis din tank ikke er taget ud af brug korrekt eller i tide risikerer du, at din forsikring ikke dækker i tilfælde af forurening.

Sløjfning og afmelding af olietanken skal ske i henhold til olietankbekendtgørelsen og det anbefales, at du får anlægget afmonteret af en autoriseret VVS-mester.

Sløjfningen af olietanken skal anmeldes senest 4 uger efter sløjfningen. Når kommunen har modtaget anmeldelsen, sørger vi for at ændre oplysningerne om teknisk anlæg og varmeforsyning i BBR.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Det anbefales nøje at overveje, om der kan være en olieforurening fra spild eller udsivning i forbindelse med tankens anvendelse. Der er en obligatorisk forsikringsordning for villaolietanke, der vil kunne dække en evt. forureningsoprydning, hvis forureningen opdages når tanken tages ud af brug.

Kontaktoplysninger

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Tlf: 56182000

Email: teknisk@solrod.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Solrød kommune

Olietank fra 1973 som skal sløjfes.

Vi har en olietank fra 1973 som skal sløjfes. Kan i hjælpe mig med det? Vi bor i Solrød kommune. Venlig hilsen Michael, Solrød

Jeg har brug for en afblændingsattest.

Jeg har brug for en afblændingsattest, i forbindelse med salg af ejendom. Jeg bor i Solrød kommune. Venlig hilsen Jan, Solrød

Vi skal have taget forureningsprøver ved vores olietank.

Vi vil gerne bestille forureningsprøver ved olietanken på vores adresse i Solrød kommune. Vi ved nogenlunde, hvor tanken er placeret. Venlig hilsen Magnus, Solrød

Tilbud på eftersøgning af olietank.

Jeg vil gerne have et tilbud på eftersøgning af en nedgravet olietank på min ejendom. Jeg bor i Solrød kommune. Venlig hilssen Louise, Solrød

Jeg skal have tjekket min olietank.

Jeg er ved at sælge min ejendom, hvor der er en nedgravet olietank på 5900 liter. Jeg ville gerne have tjekket tanken, for at se om den er tømt og sløjfet korrekt, og have udstedt en attest på dette, og eventuel udføre en jordprøve hvis der skulle være behov for dette. Venlig hilsen Carsten, Solrød

Tilbud på eftersøgning og ny attest.

Vi har vores ejendom til salg, kan i give os et tilbud på eftersøgning og ny attest på olietanken. Venlig hilsen Fie, Solrød

Tilbud på gensløjfning af en nedgravet olietank.

Hej med jer. Kan I hjælpe med et tilbud på gensløjfning af en nedgravet olietank? Man kan tydeligt se olietankens placering når man går forbi hoveddøren, fordi påfyldningsstuds og udluftningsrør er synligt langs husmuren. Venlig hilsen Kasper, Solrød

Sløjfning af nedgravet olietank.

Vi står og skal købe en bolig i Solrød Strand. Da vi har fået betinget handlen af resultaterne fra en jordbundsprøve, grundet en nedgravet sløjet olietank, har vi fået jer anbefalet af mægler. Er der mulighed for at i kan kontakte mig snarest muligt, så vi kan få gang i processen? Venlig hilsen Amanda, Solrød

Sløjfning af nedgravet 2500 liter olietank.

Sløjfning af nedgravet 2500 liter olietank, på adressen i Solrød Strand. Venlig hilsen Mikkel, Solrød strand

Fjernelse af cylinderformet olietank.

Jeg har en cylinderformet olietank, som har været brugt til brændstof til landbrugskøretøjer på omkring 4000 liter. Dvs. det er ikke en olie fyrs tank med dertil tilhørende. Den er fritstående og lige til at løfte ud. Jeg bor i Solrød landsby på Sjælland. Hvad skal det koste mig at få sådan en fjernet? Venlig…