Sløjfning af olietanke i Slagelse kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Du kan sløjfe olietanken på to måder:

Du kan grave olietanken op
Du kan tømme tank og rørsystem for olierester, afmontere påfyldningstudsen og afblænde tanken, så påfyldning af olie ikke kan finde sted
Sløjfer du en olietank, skal du afmelde den hos kommunen senest 4 uger efter arbejdet er slut.

Du afmelder en olietank via selvbetjening.
Ejer af ejendommen eller af den ansvarlige for arbejdet kan afmelde.

Olietanke under 6.000 liter
Tanke skal afmeldes senest 14 dage efter arbejdet er afsluttet. Du anmelder via selvbetjening.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Det anbefales nøje at overveje, om der kan være en olieforurening fra spild eller udsivning i forbindelse med tankens anvendelse. Der er en obligatorisk forsikringsordning for villaolietanke, der vil kunne dække en evt. forureningsoprydning, hvis forureningen opdages når tanken tages ud af brug.

Kontaktoplysninger

Slagelse Kommune

Tlf: 58 57 36 00

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Slagelse kommune

Tilbud på gensløjfning af nedgravet olietank.

Vil I komme med et tilbud på gensløjfning af vores nedgravet olietank. Vi bor i Slagelse kommune. Venlig hilsen Michelle, Slagelse

Tilbud på korrekt afblænding af olietank.

Vi skal bede om et tilbud på, at få vores olietank korrekt afblændet. Vi er i gang med at sælge vores hus, og bor i Slagelse kommune. Venlig hilsen Alina, Slagelse

Tilbud på opgravning af 2500 liter olietank.

Kan i give et tilbud på opgravning af 2500 liter nedgravet olietank, som jeg mener er fyldt med sand. Jeg bor i Slagelse kommune. Venlig hilsen Rene, Slagelse

Kan i eftersøge en nedgravet olietank på vores grund?

Vi har på BBR en olietank, som er nedgravet i 1955 og sløjfet i 1976. Vi ved ikke, hvor den ligger på grunden. Er det noget I kan hjælpe med? Venlig hilsen Palle, Slagelse

Hvad koster det at få gensløjfet vores nedgravet olietank?

Hvad koster det at få gensløjfet vores nedgravet olietank? Vi kender ikke dens nøjagtige placering. Vi bor i Slagelse kommune. Venlig hilsen Lonni, Slagelse

Tilbud på lokalisering og gensløjfning af nedgravet olietank.

Kan i give og et tilbud på lokalisering og gensløjfning af vores nedgravet olietank? Det er i forbindelse med salg af vores hus. Venlig hilsen Malene, Slagelse

Hvad det ville koste at lave en sløjfningsattest?

Har I mulighed for at komme med et prisoverslag for, hvad det ville koste at lave en sløjfningsattest? Jeg bor i Slagelse kommune. Venlig hilsen Oliver, Slagelse

Hvad vil en lokalisering af to olietanke koste?

Vi er ved at sælge vores erhvervsejendom. På BBR er der registreret 2 nedgravede olietanke, men vi har ingen ide om, hvor de ligger. Hvad vil en lokalisering, af de to olietanke koste? Venlig hilsen Nanna, Slagelse

Tilbud på sløjfning af nedgravet olietank.

Jeg skal bede om et tilbud sløjfning af vores nedgravet olietank, da vi er i gang med at sælge vores hus. Vi bor i Slagelse kommune. Venlig hilsen Carsten, Slagelse

Gensløjfning af olietank fra 1988.

Jeg er har sat mit hus til salg, hvor der er en nedgravet olietank fra 1988. Jeg vil gerne have tanken gensløjfet. Venlig hilsen Ian, Slagelse