Sløjfning af olietanke i Skanderborg kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Tidsfrister for udskiftning af olietanke
Der er fastlagt sløjfningsterminer for alle typer af villaolietanke:

Overjordiske ståltanke (indendørs/udendørs) skal sløjfes efter 30 eller 40 år, alt efter type og alder.
Overjordiske enkeltvæggede plasttanke skal sløjfes efter 25 år
Overjordiske dobbeltvæggede plasttanke skal sløjfes efter 40 år.
Nedgravede, glasfiberbelagte ståltanke skal som udgangspunkt sløjfes efter 40 eller 50 år, alt efter type.
Nedgravede plasttanke skal sløjfes efter 45 år (undtaget er AJVA kugletanke fra 1980erne, der skal sløjfes straks).
Tanke, hvor alderen ikke kendes eller kan fastslås, skal sløjfes straks.

Hvor gammel er min tank?
Hvis du har en overjordisk tank sidder der en metalplade på toppen eller siden af tanken, med tankens alder og rumindhold. På nedgravede tanke sidder pladen på tanken i nærheden af påfyldningsstudsen.

Med alle tanke følger en tankattest i 2 eksemplarer, hvoraf den ene skal gemmes sammen med tanken, mens den anden skal indsendes til kommunen.

På Ejendomsdata på Den Offentlige Informationsserver – OIS kan du tjekke, hvad der er registreret i det kommunale BBR register på din matrikel.

Natur- og miljøafdelingen anbefaler, at få foretaget et tjek i forbindelse med det årlige besøg af skorstensfejer eller oliefyrstekniker, hvis du er i tvivl om hvorvidt din tank lever op til gældende regler.

opgravning af olietank

Hvis du vil fjerne din tank skal du meddele Natur- og Miljøafdelingen om detaljerne vedrørende tømningen og fjernelsen / afblænding af tanken.

Hvis tanken er nedgravet anbefales det, at tanken opgraves frem for afblændes, idet forsikringen dækker i op til 6 måneder efter du er holdt op med at bruge tanken.

Det kan anbefales, at få tankgraven inspiceret af en uvildig miljøteknisk rådgiver, at der udtages repræsentative jordprøver, som dokumentation for at anlægget ikke har medført jordforurening.
Dette sendes sammen med skemaet om sløjfning.

Når tanken er gravet op, kan den afleveres til Reno Syd.
Tanken skal være tom for restolie / diesel og der skal skæres et hul i tanken, så man kan kigge ned i den.

Firmaer, der handler med jern og metal kan også være interesseret i tanken.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Hvis der er tegn på olie / dieselspild (lugt eller misfarvet jord) skal Natur- og Miljøafdelingen kontaktes.
Hvis der efterlades restforurening i forbindelse med opgravning af en tank, kan det medføre, at ejendommen kortlægges i henhold til Lov om forurenet jord.

Akut forurening / mistanke om forurening fra tanken
Hvis der går hul på tanken eller der på anden måde forekommer spild af fyringsolie / diesel skal du ringe 112, så forureningen kan begrænses og standses.
Hvis du ejer af en olie- eller dieseltank skal du være opmærksom på, at tanken er omfattet af en række regler for at mindske risikoen for forurening og lækage fra tanken.

Det er vigtigt, at din tank opfylder reglerne af hensyn til den lovpligtige forsikringsordning, som findes for villatanke.

Kontaktoplysninger

Natur- og Miljøafdelingen
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Tlf: 8794 7000

E-mail: natur@skanderborg.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Skanderborg kommune

Fjernelse af fritstående olietank på 1200 liter.

Jeg har en fritstående olietank på 1200 liter, som er blevet for gammel og skal skrottes. Er det noget I vil kunne klare, samt give en pris på? Venlig hilsen Morten, Skanderborg

Fjernelse af fristående olietank i lade.

Vi har en fritstående olietank stående i vores lade, som vi gerne vil have sløjfet og fjernet. Tanken er på ca. 1400 liter. Venlig hilsen Maja, Skanderborg

Tilbud på gensløjfning af olietank.

I forbindelse med salg af vores ejendom, ønsker vi et tilbud på gensløjfning af vores olietank. Jeg ved hvor tanken ligger. Venlig hilsen Maja, Skanderborg

Tilbud på opgravning og afmelding af olietank.

Jeg skal bede om et tilbud på opgravning og afmelding af min olietank. Jeg mener, at tanken er på ca. 1500 liter. Venlig hilsen Erik, Skanderborg

Jeg skal have gensløjfet min olietank.

Jeg skal have gensløjfet min olietank i forbindelse med hussalg. Kan i sende et tilbud på dette? Jeg bor i Skanderborg kommune. Venlig hilsen Carsten, Skanderborg

Pris på opgravning af olietank.

Hvad koster det, at få gravet en afblændet olietank op? Tanken er på 1500 liter, jeg bor i Skanderborg kommune. Venlig hilsen Jacob, Skanderborg

Vores olietank skal gensløjfes.

Vores olietank skal gensløjfes, da vi er i gang med at sælge vores hus. Jeg bor i Skanderborg kommune. Hvornår ville i kunne udføre opgaven? Venlig hilsen Christel, Skanderborg

Vi skal have gensløjfet vores olietank.

Vi skal have lavet en attest på gensløjfning af vores olietank i forbindelse med salg af hus. Den er på 1500 liter og ligger under jorden. Hvad vil det koste? Venlig hilsen Kenneth, Skanderborg

Lokalisering og fjernelse af olietank.

Jeg vil gerne have lokaliseret og fjernet den olietank jeg har på min grund. Jeg bor i Skanderborg, håber i kan hjælpe. Venlig hilsen Stefan, Skanderborg

Dokumenteres at olietanken er sløjfet korrekt.

Vi har fået underskrevet ovennævnte ejendom og nu ønsker købers advokat, der skal kunne dokumenteres at olietanken er sløjfet korrekt. Sælger ved hvor den gamle olietank ligger i hendes indkørsel. Håber I snart vil have mulighed for at kunne tjekke op på det, da det er det eneste punkt vi mangler afklaring på i handlen.…