Sløjfning af olietanke i Silkeborg kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Hvis du tager en tank varigt ud af brug, skal tanken sløjfes. Dette skal du anmelde til Silkeborg Kommune.

Du sløjfer en olietank ved:
at fjerne restindhold af olie i tank og rør (se hvordan du gør),
at afmontere påfyldningsstudsen og afblænde (lukke) tanken, så påfyldning af olie ikke kan finde sted, eller
at fjerne tanken fra ejendommen

Hvis tanken er gravet ned et sted, hvor der kører tunge køretøjer, bør du overveje om tanken skal sandfyldes eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav, men kan sikkerhedsmæssigt være en god idé.

Anmeld sløjfning af en olietank
Kan en olietank blive for gammel?
Der er fastsat sløjfningsfriste for tanke, som kan rumme mindre end 6.000 liter olie, og som bruges til fyringsolie.

Øvrige forhold
Hvis din tank rummer mindre end 6000 liter fyringsolie, og den bruges til bygningsopvarmning, gælder følgende:

Der må ikke være returrør (dobbeltrør) mellem tank og oliefyr. Er dette tilfældet skal returrøret afmonteres og anlægget afblændes i begge ender
Alle overjordiske tanke skal være forsynet med en overfyldningsalarm
Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at olietanke af plast af mærket TITAN R1225 (produceret i perioden 2002-2004) kan være fejlbehæftede. Har du en sådan tank, så skal du kontakte Team Virksomheder og Jord straks.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Er din olietank utæt skal du straks kontakte og Brand og Redning (89 70 35 99) hvis der er tale om et akut uheld. Ved mindre og ældre spild skal du kontakte Team Virksomheder og Jord. Du skal også begrænse skaden ved for eksempelvis at opsamle spild.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Team Virksomheder og Jord
Søvej 3,
8600 Silkeborg

Tlf: 89 70 14 19

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Silkeborg kommune

Vi har en nedgravet olietank på vores grund.

Vi har sat vores hus til salg, og har derfor brug for rådgivning i forhold til den nedgravet olietank, der er på vores grund. Venlig hilsen Anja, Silkeborg

Vi vil meget gerne have tømt og sløjfet vores 2500 liter nedgravet olietank.

Vi vil meget gerne have tømt og sløjfet vores 2500 liter nedgravet olietank. Kan i komme med en pris for dette? Venlig hilsen Christian, Silkeborg

Tjek af nedgravet olietank.

Vi har købt et hus for 18 år siden og her med oplysningen om, at der er en nedgravet og afblændet olietank i haven. Kan I være behjælpelige med at finde den og tjekke om den er afblændet korrekt og hvis ikke så afblænde den? Venlig hilsen Anne-Mette, Silkeborg

Pris på opgravning af olietank.

Vi ønsker en pris på opgravning af vores olietank. Tanken ligger i forhaven, vi bor i Silkeborg kommune. Venlig hilsen Thea, Silkeborg

Tilbud på fjernelse af olietank.

Vi kunne godt tænke os et tilbud på fjernelse af olietank, på vores ejendom beliggende i Silkeborg. Placeringen er kendt. Venlig hilsen Rikke, Silkeborg

Vil I sende os et tilbud på en gensløjfning af en olietank.

Hej Fensmark. Vil I sende os et tilbud på en gensløjfning af en olietank på denne adresse. Ejer ved hvor tanken ligger, så der skal blot laves dokumentation på, at tanken er sløjfet korrekt. Venlig hilsen Henriette, Silkeborg

Rengøring og fjernelse af fritstående olietank.

Jeg ønsker et aktuelt tilbud på rengøring og fjernelse af fritstående1200 liter olietank. Venlig hilsen Søren, Silkeborg

Hvad skal der ske med vores nedgravet olietank?

Vi skal sælge vores hus og vi har en nedgravet olietank i vores baghave. Vi ved hvor den ligger, men har brug for en vurdering af, om den skal sløjfes, opgraves eller hvad der i det hele taget skal ske med den. Er det noget I har interesse i at se på? Venlig hilsen Jens,…

Tilbud på gensløjfning af olietank.

Vi er i gang med at købe hus, hvor der ikke forligger dokumentation for, at olietanken er afblændet korrekt. Dette skal gerne forlægge inden vi køber, så vi ikke står med ansvaret. Vi ønsker et tilbud vi kan gå til sælger med, for at kunne få dette undersøgt, inden handel. Samtidig vil vi høre hvor…

Vi skal have foretaget 2 jordbundsprøver.

Vi overvejer, at få foretaget 2 jordbundsprøver i forbindelse med en olietank. Hvor lang ventetid har i øjeblikket på disse. Venlig hilsen Emma, Silkeborg