Sløjfning af olietanke i Rudersdal kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

En tanks levetid fastsættes ud fra dens fabrikationsår, som dokumenteres med tankattesten, der følger med fra producenten.

Olietanke har en levetid på 20-50 år afhængig af type. En nedgravet tank, der tages varigt ud af brug, skal afblændes eller graves op. En overjordisk tank skal fjernes.

Hvis du er i tvivl, om du har dokumentation for type og fabrikationsår på din olietank, kan du spørge din skorstensfejer eller oliefyrstekniker til råds.

barrel-on-arm-green

utæt olietank og jordforurening

Har du en ældre olietank (20-50 år gammel), skal du være opmærksom på, at den risikerer at forurene jord og grundvand.
Du har det fulde ansvar for, at der ikke kan ske olieforurening af omgivelserne, og at olietanken er lovlig.

Lovlige tanke er automatisk forsikrede i Topdanmarks Olieforureningsforsikring mod evt. forurening fra tanken.

Forsikringen ophører seks måneder, efter olietanken er taget ud af brug.

opgravning af olietank

Vi skal syne tank og udgravning, inden udgravningen fyldes, og tanken fjernes.
Du skal afmelde tanken hos Rudersdal Kommune ved at udfylde et skema. Skemaet skal underskrives af enten ejendommens ejer eller den ansvarlige for olietankens opgravning. Skemaet sendes til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk.
Bemærk: Hvis du vælger at få tanken gravet op, er du omfattet af en forsikring, som dækker villaolietanke, hvis der vises sig forurening ved opgravningen. I disse tilfælde vil forsikringen dække udgifterne til oprensning. Muligheden gælder op til seks måneder, efter at du har stoppet anvendelsen af tanken / fyret.
Du skal informere os om din fremtidige opvarmningsform

Hvis olietanken skal blændes af
Tanken skal bundsuges for olierester til maks. 1 cm.
Vi skal syne tanken, inden den proppes af. Syn kan tidligst ske 24 timer, efter tanken er bundsuget. Brug skemaet til at bestille syn hos Rudersdal Kommune.
Påfyldningsstuds på tanken skal afproppes med en slutmuffe under terræn. Et autoriseret VVS-firma skal udføre arbejdet.
Eventuel brønd omkring påfyldning skal fjernes.
Udluftning skal fjernes og have slutmuffe under terræn.
Olietanke i kørselsarealer eller tæt ved bør enten sandfyldes eller opgraves.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Sådan sløjfer du en olietank, der er placeret over jorden
Ønsker du at sløjfe en olietank, der er placeret i eller uden for dit hus, skal den enten fjernes eller blændes af. De fleste vælger at fjerne tanken, og normalt er det et VVS-firma, der udfører arbejdet.

Bliver tanken stående, skal den tømmes og blændes af.

Hvis tanken fjernes
Tanken skal tømmes og renses, inden den fjernes.
Tanken skal afleveres på en godkendt modtagestation.
Du skal afmelde tanken hos Rudersdal Kommune ved at udfylde et skema, der skal underskrives af enten ejendommens ejer eller den ansvarlige for olietankens opgravning. Skemaet sendes til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk
Du skal informere os om din fremtidige opvarmningsform.

Hvis tanken bliver stående
Tanken skal bundsuges for olierester til maks. 1 cm.
Tanken skal synes af Natur, Park og Miljø, inden den proppes af. Syn kan tidligst ske 24 timer, efter tanken er bundsuget.
Afpropning af påfyldningsstuds med slutmuffe.

Afmontering af rørføring
Du skal afmelde tanken hos Rudersdal Kommune ved at udfylde et skema, der skal underskrives af enten ejendommens ejer eller den ansvarlige for olietankens opgravning. Skemaet sendes til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk
Du skal informere os om din fremtidige opvarmningsform.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

Kontaktoplysninger

Teknik og Miljø - Natur, Park og Miljø
Øverødvej 2
2840 Holte

Tlf: 46 11 24 00

Email: tom@rudersdal.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Rudersdal kommune

Opgravning og fjernelse af nedgravet olietank.

Vi bor i et hus fra 1960 i Birkerød. Der er en olietank i baghaven, som vi gerne vil have gravet op og fjernet, da vi skal have lavet terrasse. Venlig hilsen Sofie, Birkerød

Pris på forurening af nedgravet olietank.

Jeg vil gerne have en pris på, hvis i kan tage en test på forurening af nedgravet olietank. Vi bor i Rudersdal kommune. Venlig hilsen Andreas, Rudersdal

Hvor ligger min nedgravet olietank henne?

Det er oplyst, at der findes en nedgravet olietank på min ejendom. Jeg kender ikke tankens placering, kan i hjælpe? Venlig hilsen Max, Rudersdal

Pris på fjernelse af nedgravet olietank fra 1967.

Kan i give en pris på, hvad det vil koste, at få fjernet en nedgravet olietank fra 1967. Jeg bor i Rudersdal kommune. Venlig hilsen Lars, Rudersdal

Jeg skal have undersøgt om der er sket et udslip.

Jeg skal have undersøgt om der er sket et udslip, der hvor min gamle olietank ligger. Jeg bor i Rudersdal kommune. Venlig hilsen Kim, Rudersdal

Opgravning af nedgravet olietank.

Vi overtog et hus i 2021, hvor der er en nedgravet olietank. Denne vil vi gerne have fjernet og håber det er noget, som I kan hjælpe med. Venlig hilsen Allan, Holte

Kan i hjælpe os med at få gensløjfet en olietank?

Vi er ved at købe et hus og kan se, at der ligger en nedgravet olietank på grunden. Kan I mon hjælpe, med at få den gensløjfet? Venlig hilsen Alexandra, Holte

Eftersøgning af nedgravet olietank.

Vi skal have eftersøgt, om der er en olietank på vores grund. Hvis tanken bliver fundet, skal den graves op. Vi bor i Rudersdal kommune. Venlig hilsen Sune, Rudersdal

Fjernelse af nedgravet olietank.

Vi har en nedgravet olietank, som vi gerne vil have fjernet. Den ligger i vores forhave og vi kender den konkrete placering. Venlig hilsen Alexander, Rudersdal

Opgravning af olietank.

Jeg har en afblændet olietank liggende i min forhave, som jeg gerne vil have gravet op og bortskaffet. Jeg bor i Rudersdal kommune. Venlig hilsen Peter, Rudersdal