Sløjfning af olietanke i Rødovre kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Din olietank kan blive for gammel
Reglerne for olietanke skal sikre, at jord og drikkevand ikke forurenes med fyringsolie. Jo ældre en tank er, desto større risiko er der for et olieudslip. Derfor er der fastsat regler om hvornår forskellige typer af tanke skal sløjfes.

Fabrikationsåret kan ses på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses der. Alderen kan i nogle tilfælde også fastlægges på anden vis.

Nedgravede olietanke af stål
Typegodkendte olietanke, som er udvendigt glasfiberbelagte og indvendigt korrosionsbeskyttede skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret. Disse tanke omfatter alle typegodkendte tanke fabrikeret fra 2000 og frem.

Typegodkendte olietanke, som er udvendigt glasfiberbelagte skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Øvrige tanke sløjfes straks.

Det fremgår af tankattesten, om tanken er typegodkendt. På typegodkendte tanke vil der desuden være påført såvel et løbe-nummer som et godkendelses-nummer på mærkeskiltet.

Nedgravede plasttanke
Nedgravede tanke af plast skal sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret.

Nedgravede tanke af plast hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges skal sløjfes senest 31. marts 2015.

Nedgravede, kugleformede tanke lavet af plast (polyethylen) og fremstillet af firmaet AJVA-PLAST A/S, skal sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

Overjordiske (herunder indendørs) olietanke
Typegodkendte olietanke med indvendig korrosionsbeskyttelse fabrikeret fra 1. januar 2000 og frem skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Enkeltvæggede plasttanke skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret.

Dobbeltvæggede plasttanke skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Det anbefales nøje at overveje, om der kan være en olieforurening fra spild eller udsivning i forbindelse med tankens anvendelse. Der er en obligatorisk forsikringsordning for villaolietanke, der vil kunne dække en evt. forureningsoprydning, hvis forureningen opdages når tanken tages ud af brug.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Tlf: 36 37 70 00

Email: rk@rk.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Rødovre kommune

Kan I hjælpe med en pris på tømning af en olietank?

Kan I hjælpe med en pris på tømning af en olietank? Tanken ligger i Rødovre kommune. Tanken er på 2500 liter, hvis det betyder noget. Venlig hilsen Ulrick, Rødovre

Jordbundsundersøgelse i forbindelse med huskøb.

Jordbundsundersøgelse i forbindelse med huskøb. Planlægger at nedrive eksisterede hus på 103 m3 og bygge typehus på ca.180 m2. Købsaftalen er ikke underskrevet endnu. Hvor hurtigt kan I foretage undersøgelsen? Pris? Venlig hilsen Torben, Rødovre

Pris på opgravning af afblændet olietank.

Jeg vil gerne have en pris på opgravning af afblændet olietank. Tanken er sandfyldt og jeg bor i Rødovre. Venlig hilsen Tina, Rødovre

Hvad koster det at få afhentet fritstående olietank?

Vi har en fritsstående diesel tank, som har nået alders grænsen. Hvad vil det koste at få den afhentet? Venlig hilsen Brian, Rødovre

Vil I fremsende et tilbud på blot jordbundsprøver?

Hej Fensmark. Vil I fremsende et tilbud på blot jordbundsprøver? Venlig hilsen David, Rødovre

Kan I finde studsen på olietanken og dokumentere sløjfningen?

Hej. For 12 år siden, ifm. skift fra olie til gas, fik vi sløjfet vores nedgravede olietank. Dokumentationen er dog bortkommet og kan ikke genskabes. Derfor vil vi gerne have laver et sådan dokument. Det betyder naturligvis at I skal sikre jer at den nu er tømt og sløjfet. Påfyldningsstudsen er under jorden og vi ved…

Opgravet en afblændet olietank på 2500 liter.

Hej. Vi har et ønske om at få opgravet en afblændet olietank på 2500 liter placeret i forhave og vil derfor gerne indhente tilbud på det. Venlig hilsen Frederikke, Rødovre

Tilbud på undersøgelse af olietank.

Vi har købt et hus, hvor der viser sig at være en olietank. Vi er dermed ikke sikre på, at den er blevet sløjfet korrekt. Kan i sende et tilbud på, hvad det ville koste at få undersøgt olietanken, samt fortage en evt. gensløjfning? Venlig hilsen Pia, Rødovre

Miljø og jordforureningsprøve.

Hej. Vi har solgt vores og i den forbindelse skal vi har lavet en miljø og jordforureningsprøve. Jeg vil høre om det var nået i kunne hjælpe os med, da Home har anbefalet jer. Venlig hilsen Micheal, Rødovre

Tilbud på undersøgelse af olietank.

I forbindelse med huskøb i Rødovre kommune fik vi at vide, at den nedgravede olietank på grunden skulle være afblændet. I forbindelse med hussalg nu har vi opdaget, at der ikke findes dokumentation på denne afblænding. Kan vi få et tilbud på undersøgelse af dette og/eller afblændingsattest.  Venlig hilsen Sarah, Rødovre