Sløjfning af olietanke i Odsherred kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Efter tømning skal du enten fjerne tanken eller afmontere påfyldningsstudsen og udluftningsrøret samt afblænde tanken, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie ned i tanken.

Afblænding bør udføres af en autoriseret VVS installatører, smedemester eller oliefyrsmontør, der har det nødvendige udstyr til sikring af, at tanken tømmes fuldstændigt.

Tømning
Olietanken skal først tømmes for restindhold. Tømning af olietanke kan foretages af kloakservicefirmaer eller vognmænd med speciale i tømning og rensning af olietanke. Det anbefales, at der udstedes en tømningsattest af det firma, som har foretaget tømningen.

Hvis en tank, der ligger under et areal med kørsel af tunge køretøjer, skal den graves op eller fyldes med sand.

Sløjfning af olietanke med angivelse af den anvendte metode skal meddeles kommunen, som efterfølgende retter oplysningerne i BBR-registret.

Sådan bortskaffer du din tomme olietank
Hos en godkendt jernhandler
På genbrugsstationen
Du kan aflevere din tomme tank på genbrugsstationen, hvis der er skåret et hul på 60 x 60 cm i toppen af tanken. Således kan man ved inspektion se, om tanken er tømt for olie og slam.

Olietank i uforsvarlig stand
Har du et anlæg, der er i åbenlys uforsvarlig stand (fx en meget rusten tank eller en tank, som er lige ved at vælte), kan kommunen påbyde dig at reparere eller sløjfe den.

opgravning af olietank

Efter tømning kan tanken evt. graves op. Opgravning foretages af entreprenører. Hvis der konstateres en forurening, skal Odsherred Kommune, Natur, Miljø og Trafik, underrettes: 59 66 60 35, miljoe@odsherred.dk

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Husk den lovpligtige ansvarsforsikring
Ved olieudslip er du ansvarlig for oprensning af olieforurening.
Det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring for villatanke.
Du får automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et olieselskab i Danmark, som er medlem af Energi- og olieforum eller har en olieleverandør, der bliver forsynet med fyringsolie fra et af disse olieselskaber.

Hvis du er i tvivl om din olietanks stand så kontakt Dit olieselskab
Hvis olietanken og rørsystemet ikke lever op til de fastsatte regler og krav, kan olieselskabets forsikringsselskab afvise at dække skaden. I så fald skal du selv betale for at fjerne den opståede forurening. Det er derfor vigtigt, at din olietank er i forsvarlig stand og lever op til kravene.

Din oliefyrstekniker eller skorstensfejer
Få din oliefyrstekniker eller skorstensfejer til at lave et tjek i forbindelse med det årlige besøg. Teknikeren gennemgår forholdene omkring din olietank, giver dig gode råd om din olietanks tilstand og fortæller, hvis der er ting, der skal bringes i orden. Du vil modtage en tankeftersynsrapport, når teknikeren har gennemgået forholdene.

Kontaktoplysninger

Miljøteam

Tlf: 59 66 60 35

Email: miljoe@odsherred.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Odsherred kommune

Pris på fjernelse af 1200 liter fritstående olietank i værkstedskur.

Kan i give en fast pris på håndtering af 1200 liter olietank, som er fritstående i et værkstedsskur. Jeg bor i Odsherred kommune. Venlig hilsen Jorn, Odsherred

Vi skal have fjernet en nedgravet olietank.

Vi skal have fjernet en nedgravet olietank. er det noget i kan hjælpe os med? Vi bor i Odsherred kommune. Venlig hilsen Sofie, Odsherred

Pris på tømning og afblænding af nedgravet olietank.

Jeg vil gerne bede om en pris på at få tømt og afblændet en nedgravet olietank. Jeg er ikke helt klar over størrelsen. Venlig hilsen Rie, Odsherred

Tilbud på besigtigelse, status og lokalisering af tanken ønskes.

Vi er ved at købe et parcelhus, og vil i den forbindelse gerne have kontrolleret en afblændet, nedgravet olietank, og have en sløjfningsattest. Tilbud på besigtigelse, status og lokalisering af tanken ønskes. Venlig hilsen Torben, Grevinge

Fritstående olietank som jeg gerne vil have tømt.

Jeg. Har en fritstående olietank som jeg gerne vil have tømt, da jeg ikke mere har brug for mit oliefyr. Hvad er jeres pris? Venlig hilsen Ketty, Vig

Afblænding af tank og jordprøve undersøgelse.

Han er ved at sælge huset, og sælger vil gerne have undersøgt de nærmere forhold omkring mulig forurening og afblænding af tanken. Tanken er 2500 liter årgang 1965. Der er nem adgang ca. 5 meter fra fortov. Der er ca. 60 cm væske i tanken formentligt vand.  Det er klart som vand. Har i mulighed…

Eftersøgning og attest af nedgravet olietank.

Jeg talte i dag med en af jer, ang. vi har fået ejendommen til salg, hvor der er en nedgravet olietank som skulle være afblændet, oplyst via BBR. Vi ønsker I kommer ud og eftersøger hvor tanken er, da nuværende ejer ikke har kendskab til placeringen, samt at I udarbejder en gensløjfningsattest på den nedgravet…

Nedgravet olietank som jeg gerne ville have tømt.

Har en nedgravet olietank som jeg gerne ville have tømt/sløjfet. Tanken er 2500 liter. Ønsker at få et tilbud på dette. 😃. Bor i Odsherred kommune. På forhånd tak 😃 Venlig hilsen Claus, Odsherred

Gensløjfning af sløjfet nedgravet olietank.

På bbr fremgår at være en sløjfet nedgravet olietank, sløjfet 1983. Vi skal venligst bede om tilbud på en gensløjfning. Venlig hilsen Martin, Strandhuse

Jeg har en gammel olietank som jeg gerne vil have renset.

Jeg har en gammel olietank som jeg gerne vil have renset og sløjfet. Kan jeg få et tilbud på opgaven. Venlig hilsen Claus, Fårevejle