Sløjfning af olietanke i Næstved kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Her kan du læse om de regler, som du skal være opmærksom på, hvis du har en privat olietank under 6.000 liter.

Olietankbekendtgørelsen
Olietanke, som bruges til opbevaring af olieprodukter, og som kan indeholde mere end 50 liter er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1321 21/12/2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines - i daglig tale "olietankbekendtgørelsen". Olietanke, som bruges til opbevaring af olieaffald eller andre produkter, er ikke omfattet.

Eksisterende olietank
Alle nedgravede og overjordiske villaolietanke skal være forsynet med enstrenget rørsystem - det vil sige, at der kun må være én olieførende ledning mellem olietank og fyr.

Alle overjordiske villaolietanke skal desuden være forsynet med overfyldningsalarm. Alarmen advarer, så olieudslip ved overfyldning undgås.

Sløjfning af olietank - hvornår?
Bruger du ikke din olietank mere, hvis du for eksempel er begyndt at bruge naturgas eller fjernvarme, eller hvis olietanken er så gammel, at den ikke længere må bruges, så skal olietanken sløjfes. Det skal du anmelde til os senest 4 uger efter sløjfningen, og du skal fortælle, hvordan olietanken er blevet sløjfet.

Du skal sløjfe olietanken ved at:
Tømme den for olierester (bundsugning) ved enten at:
afblænde den, efter afmontering af påfyldningsstuds og udluftningsrør, så der ikke længere kan fyldes olie på
grave tanken op og bortskaffe den
Afblændingen kan foretages af autoriserede VVS-installatører, smedemestre og oliefyrsmontører. Opgravningen kan foretages af entreprenører. Bortskaffelsen af tømte ståltanke kan ske til godkendte skrothandlere. Plasttanke kan bortskaffes til deponi, for eksempel til Fakse Losseplads.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Hvis du har mistanke om eller konstaterer en forurening, skal Næstved Kommune kontaktes på telefon 5588 6180 eller Miljøvagten på telefon 114.

Ansvarsforsikring
Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra ét af de olieselskaber, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der får olie fra et af disse.

Her kan du læse mere om olieselskabernes ansvarsforsikring samt se en statistik over forsikringsskader på olietanke på oliebranchens hjemmeside.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Center for Plan og Miljø, Affald

Tlf: 5588 6180

Email: affald@naestved.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Næstved kommune

Gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi har en nedgravet olietank, som vi gerne vil have gensløjfet. Kan i give os en pris på denne opgave? Vi bor i Næstved kommune. Venlig hilsen Ulrik, Næstved

Sløjfning af nedgravet olietank på 2500 liter.

Jeg har en nedgravet olietank på 2500 liter, som jeg gerne vil have sløjfet og afmeldt hos kommunen, så vores BBR kan blive rettet. Venlig hilsen Henrik, Næstved

Vi har en nedgravet olietank som skal graves op.

Vi har en nedgravet olietank, som vi gerne vil have gravet op og derefter afmeldt til kommunen. Vi bor i Næstved kommune. Venlig hilsen Per, Næstved

Vi skal have eftersøgt en nedgravet olietank.

Vi er ved at købe et hus, hvor ejerne siger at olietanken på grunden er fjernet, men der mangler dokumentation. Kan i hjælpe? Venlig hilsen Andreas, Næstved

Vi ønsker at få gravet vores olietank op.

Vi ønsker at få gravet vores olietank op, kan i hjælpe med det? Vi bor i Næstved kommune. Venlig hilsen Bo, Næstved

Vi skal have eftersøgt vores grund for en olietank.

Vi skal have eftersøgt vores grund for en olietank. Jeg bo i Næstved kommune, hvad vil det komme til at koste? Venlig hilsen Per, Næstved

Tilbud på opgravning og jordprøver af 2500 liter olietank.

Jeg ville gerne bede om et tilbud på opgravning og jordprøver af vores 2500 liter olietank. Vi bor i Næstved kommune. Venlig hilsen Finn, Næstved

Fjernelse af nedgravet olietank.

Hvad ville det koste, hvis I skal fjerne en olietank fra en grund? Det er et hus vi er ved at købe, tanken blev sløjfet i 1989, men er ikke gravet op og fjernet. Venlig hilsen Mikkel, Næstved

Min olietank skal gensløjfes.

Jeg skal have gensløjfet min olietank så hurtigt som overhovedet muligt, da jeg er i gang med at sælge mit hus. Jeg bor i Næstved kommune. Venlig hilsen Tine, Næstved

Gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi skal have gensløjfet vores nedgravet olietank, på vores adresse i Næstved. Vi kender tankens konkrete placering. Venlig hilsen Gitte, Næstved