Sløjfning af olietanke i Middelfart kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Bruger du ikke længere din olietank, fordi du f.eks. har fået installeret fjernvarme eller naturgas, skal den enten fjernes eller sløjfes.

Tanken tømmes for restindhold, bundsuges og skylles.
Restindhold skal bortskaffes som farligt affald.
Påfyldnings- og udluftningsrør fjernes, og studse tilproppes (så tanken ikke længere kan påfyldes olie).
Det er ikke et lovkrav at nedgravede tanken opgraves.
Hvis tanken ligger et sted med tung færdsel (f.eks. en indkørsel), anbefales det, at den fyldes med sand og således sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav.
Tankejeren/brugeren skal skriftligt meddele kommunen, at tanken er sløjfet senest 4 uger efter sløjfningen.
Det anbefales af forsikringsmæssige årsager, at få taget en jordprøve, senest ½ år efter at en tank er blevet sløjfet, for at sikre sig, at der ikke er sket jordforurening.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Tanken tømmes for restindhold, hvorefter den bundsuges og skylles.
Restindhold skal bortskaffes som farligt affald.
Rør fjernes.
Hvis der konstateres utætheder i tanken eller olielugt på jorden, når en tank fjernes, skal det omgående anmeldes til kommunens jordforureningsgruppe på tlf. 88 88 55 00.
Tankejeren/brugeren skal skriftligt meddele kommunen, at tanken er fjernet, og at disse regler er overholdt senest 4 uger efter for at fjernelsen.
Det anbefales af forsikringsmæssige årsager, at få taget en jordprøve, senest ½ år efter at en tank er blevet fjernet for at sikre sig, at der ikke er sket jordforurening.
Middelfart Kommune fører ikke tilsyn ved sløjfning eller opgravning af tanke.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

utæt olietank og jordforurening

Hvis olietanken går læk eller du spilder olie
I tilfælde af større uheld skal du ringe 112. Ved mindre spild kontaktes Middelfart Kommunes Jordforureningsgruppe på tlf. 88 88 55 00.

Forsikringordning
Der er lavet en aftale mellem olieselskaber i Danmark, som er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation (http://www.oliebranchen.dk/ ) og forsikringsselskabet TopDanmark. Forsikringen dækker alle lovlige olietanke under 6.000 liter, hvor > 50 % benyttes til opvarmning af bolig. Forsikringen betales automatisk via olieprisen. Er tanken derimod ulovlig, dækker forsikringen ikke. Er du i tvivl om hvorvidt du er dækket af forsikringen, kan du kontakte dit olieselskab.

Kontaktoplysninger

Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart

Tlf: 8888 5500

Email: middelfart@middelfart.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Middelfart kommune

Jeg har en nedgravet olietank der skal sløjfes.

Jeg har en nedgravet olietank, der skal sløjfes. Kan i give mig en pris på dette? Venlig hilsen Jane, Middelfart

Afblænding af nedgravet olietank.

Jeg vil gerne bestille jer til, at afblænde en nedgravet olietank på min adresse i Middelfart. Det er i forbindelse med salg af hus. Venlig hilsen Jesper, Middelfart

Min olietank skal sløjfes.

Jeg har ifølge kommunen en gammel olietank nedgravet i haven ved vores parcelhus. Den skal tømmes, bundsuges og tilproppes. Vil I give et tilbud på det? Venlig hilsen Allan, Middelfart

Tilbud på jordprøver.

Jeg ville gerne have et tilbud på jordprøver, ved min nedgravet olietank. Jeg bor i Middelfart kommune. Venlig hilsen Jørgen, Middelfart

Gensløjfning af olietank.

I forbindelse med at jeg ønsker, at købe en bolig har sælger accepteret, at jeg får foretaget en gensløjfning af hans olietank. Han står ved, at han kender tankens præcise placering. Venlig hilsen Anders, Middelfart

Tilbud på eftersøgning og tjek af nedgravet olietank.

Vi skal have et tilbud på eftersøgning og tjek af nedgravet olietank, der skal ikke tages jordprøver. Jeg bor i Middelfart kommune. Venlig hilsen Simone, Middelfart

Tilbud på undersøgelse af gammelt oliefyr.

Jeg har boet i Middelfart i 22 år, men ønsker nu at sælge. Jeg er i tvivl om der skulle være en sløjfet tank på grunden. Der har været oliefyr fra 1967 til 1986. Jeg ønsker tilbud på undersøgelse. Venlig hilsen Hans, Middelfart

En tømning og opfyldning af en nedgravet olietank.

En tømning og opfyldning af en nedgravet olietank. Venlig hilsen Micheal, Middelfart

Rengøring og fjernelse af fritstående 1200 liter olietank.

Jeg ønsker et aktuelt tilbud på rengøring og fjernelse af fritstående 1200 liter olietank, på min adresse i Middelfart Kommune. Venlig hilsen Jesper, Middelfart

Tjek af gammel nedgravet olietank i haven.

Hej. Vi er ved at købe et hus i Strib på Fyn, hvor der er en gammel nedgravet olietank i haven. Vi vil gerne være sikre på, at den ikke har forurenet jorden/grunden. Hvad gør vi? Bh, Emilie Venlig hilsen Emilie, Strib