Sløjfning af olietanke i Læsø kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Skal du have installeret en ny olietank, eller skal den gamle sløjfes, så kontakt Teknisk Forvaltning.

Hvis du får din gamle tank sløjfet eller gravet op, fordi du f.eks. ikke længere har oliefyr, skal dette meddeles skriftligt til Teknisk Forvaltning.

Det er vigtigt, at tanken tømmes og rengøres grundigt, inden den sløjfes, ellers risikerer du, at der med tiden går hul på tanken, og at din grund bliver forurenet.

Din olietank har begrænset holdbarhed, og en læk kan forurene både jord og grundvand

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen.

Kontaktoplysninger

Natur, Plan og Miljøsagsbehandler

Tlf: 96213037

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Læsø og frederikshavn kommune

Efterspørge en pris på jordprøve ved en nedgravet olietank.

Hej. Jeg vil gerne efterspørge en pris på jordprøve ved en nedgravet olietank på en ejendom, som vi gerne vil købe. Befinder sig i Frederikshavn. Venlig hilsen Sabrina, Frederikshavn

Jeg ønsker en tankattest på min grund.

Jeg ønsker en tankattest på min grund. Venlig hilsen Erik, Frederikshavn

Sløjfning af en 5900 liter diseltank.

Sløjfning af en 5900 liter diseltank fra 1982. Venlig hilsen Ulrik, Frederikshavn

Priser for evt. opgravning af olietank.

Hej. Vil gerne kontaktes i forbindelse med nogle sådan ca. priser for evt. opgravning af olietank m.m. Venlig hilsen Jens, Frederikshavn

Vi har en gammel olietank som vi ønsker fjernet.

Vi har en gammel olietank stående, som vi ønsker fjernet. Jeg vil gerne høre, hvad det koster, at få jer til at komme og afhente olietanken? På forhånd tak. Venlig hilsen Thomas, Frederikshavn

Sløjfning og afblænding af 1500 liter olietank.

Sløjfning og afblænding af 1500 liter olietank. Tanken ligger tæt på soklen. Den blev for adskillige år siden tømt og spulet, den ligger nedgravet mellem hus og vej. Vi bor i Skagen. Venlig hilsen Peter, Skagen

Hvad koster det at få sløjfet vores olietank?

Vi har en olietank i kælderen. Selve oliefyret er fjernet, men tanken står tilbage. Jeg ved ikke om der er olie i. Det er min mors hus, som netop er solgt og vi skal fjerne tanken. Hvad koster det ca.? Venlig hilsen Vibe, Sæby

Opgravning af 1500 liter olietank.

1500 liter nedgravet olietank. Under 100 liter olie tilbage, taget ud af drift i oktober 2021. Fra 1982 ved overgang til varmepumpe. Kendt placering, synlig studs og udluftningsrør. Ligger under fliseterrasse. Venlig hilsen Marianne, Strandby

Sløjfning og rensning af 2500 liter nedgravet olietank.

Ønsker tilbud på sløjfning og rensning af 2500 liter nedgravet olietank. Venlig hilsen Morten, Frederikshavn

Undersøgelse af nedgravet olietank.

Jeg har en nedgravet olietank, og jeg ved ikke om den er afblændet rigtigt. Venlig hilsen Tage, Frederikshavn