Sløjfning af olietanke i Horsens kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Hvornår skal du sløjfe din olietank?
Du har selv ansvaret for at holde øje med, hvornår din tank skal udskiftes.

Du skal kende din olietanks alder for at vide, hvornår tanken bliver forældet. Din olietanks fabrikationsår står på mærkeskiltet på selve tanken - og på tankattesten, hvis der er sådan en.

Sådan sløjfer du din olietank
Du skal sørge for at sløjfe din olietank, når den ikke længere er i brug, eller når den har nået sin aldersgrænse.

Sørg for at olietanken bliver helt tømt for olie og fjern tanken.

Hvis du vælger at lade din nedgravede olietank ligge i jorden, anbefaler vi, at du bruger et firma, som har erfaring i at sløjfe olietanke, og som kan spule din tank. Når tanken er tømt, skal påfyldningsstudsen og udluftningsrøret fjernes. Og tanken skal afblændes, så det ikke længere er muligt at fylde olie på tanken.

Du skal bortskaffe opsugede olie- og slamrester som olieaffald.

Hvis din tømte tank ligger under en indkørsel eller parkeringsplads, anbefaler vi, at du fylder tanken med sand for at forhindre, at tanken styrter sammen.

Du skal give os besked, når du har sløjfet din olietank
Husk at afmelde din olietank via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Se om vi har materiale om din olietank i vores arkiv
I vores digitale arkiv FilArkiv finder du materiale om olietanke. Måske har vi din tankattest, en sløjfningsmeddelelse, en tegning over din olietanks placering på grunden eller anden dokumentation i forhold til din olietank.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Ring til os hvis du opdager eller har mistanke om olieudslip fra din olietank
Er der tegn på forurening? Ring til os
Du har pligt til straks at kontakte os, hvis du har mistanke om at din olietank har lækket olie og forurenet jorden.

Tegn på forurening kan eksempelvis være at jorden lugter af olie, eller at jorden er misfarvet.
Som ejer af en olietank er du forpligtet til både at anmelde og afmelde din olietank til os. Du har også selv ansvaret for at holde øje med, hvornår din olietank bliver for gammel.

Du skal have en forsikring, der dækker i tilfælde af olieforurening fra din olietank
Som ejer af en mindre fyringsolietank (en såkaldt villaolietank) skal du have en forsikring, der dækker i tilfælde af olieudslip.

Det har du automatisk, hvis alle nedenstående punkter er opfyldt:
Du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i Danmark, der er medlem af oliebranchens brancheforening, Energi- og Olieforum – eller fra olieleverandører, der bliver forsynet med olie fra en af disse.
Din olietank og rørsystemet opfylder reglerne i olietankbekendtgørelsen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan oliebranchens forsikringsselskab afvise at dække skaden, og i så fald skal grundejer selv betale for at få fjernet forureningen.
Din olietank er under 6000 liter.
Olien bliver brugt til opvarmning af beboelse.
Sådan dækker olieforureningsforsikringen
Olieselskabernes Olieforureningsforsikring er en ordning mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark.

Forsikringen dækker udgifterne ved undersøgelser og oprensning efter en olieforurening af jorden. Forsikringen dækker indtil 6 måneder efter, en tank er taget ud af brug.

Kontakt os hvis der er tegn på forurening
Du skal straks kontakte os, hvis der i jorden er tegn på olieforurening fra olietanken.

Tegn på forurening kan eksempelvis være at jorden lugter af olie, eller at jorden er misfarvet. Det er lovpligtigt at du anmelder mistanke om jordforurening til os.

Kontaktoplysninger

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Tlf: 76 29 29 29

Email: bbr@horsens.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Horsens kommune

Tilbud på sløjfningsattest samt jordbundsprøver.

Vil i sende et tilbud på en sløjfningsattest samt jordbundsprøver på vores adresse i Horsens kommune. Venlig hilsen Oliver, Horsens

Eftersøgning af 2500 liter nedgravet olietank.

I forbindelse med salg af vores hus, skal vi have eftersøgt en 2500 liter nedgravet olietank, som der i følge BBR bør ligge på vores grund. Venlig hilsen Lars, Horsens

Sløjfning af 8000 liter benzintank.

Jeg har en 8000 liters benzin tank, som står til at være sløjfet i 1990. Da jeg sælger mit hus, vil køber gerne have dokumentation på at tanken er sløjfet og afbrændt. Venlig hilsen Maj, Horsens

Bortskaffelse af fritstående olietank på 1500 liter.

Vi skal havde bortskaffet vores fritstående olietank på 1500 liter. Kan i hjælpe med denne opgave? Venlig hilsen Lasse, Horsens

Eftersøgning af nedgravet olietank.

Vi overvejer at købe et hus, men er bekymrede for, om der ligger en nedgravet olietank på grunden. Kan i hjælpe? Venlig hilsen Katrine, Horsens

Tilbud på opgravning af olietank fra 1960.

På min grund har jeg en nedgravet olietank på 4000 liter. I følge BBR er den etableret i 1960 og tømt og afblændet i 1981. Jeg ønsker vurdering af, om den skal graves op, og tilbud på, hvad det vil koste. Venlig hilsen Sven, Horsens

Gensløjfning af nedgravet olietank fra 1970.

Jeg har en 2500 liter nedgravet olietank fra 1970, som er sløjfet i 1990. Hvad vil det koste, at få lavet en ny attest? Jeg bor i Horsens kommune. Venlig hilsen Jørgen, Horsens

Jeg skal bruge en sløjfningsattest på min nedgravet olietank.

Jeg skal bruge en sløjfningsattest på min nedgravet olietank, da jeg er ved at sælge mit hus. Kan i sende mig et tilbud på dette? Venlig hilsen Claus, Horsens

Eftersøgning af nedgravet olietank.

Vi er sikre på, at tanken der står registreret på vores BBR, er fjernet for mange år siden. Kan i hjælpe os med, at dokumentere dette til kommunen? Vi bor i Horsens kommune. Venlig hilsen Danny, Horsens

Jeg ville gerne have tømt min olietank.

Jeg ville gerne have tømt min olietank og derefter få fyldt den op med sand, kan i hjælpe med denne opgave? Jeg bor i Horsens kommune. Venlig hilsen Jørgen, Horens