Sløjfning af olietanke i Høje-Taastrup kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Afmelding af olietanke
Sløjfning af tanke til mineralolieprodukt eller biobrændsel er omfattet af Bekendtgørelsen nr. 1611 af 10. december 2015, om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Her er et uddrag af bestemmelserne i denne:

"Når brugen af en tank ophører, skal tanken sløjfes forskriftsmæssigt. Dette indebærer, at tanken skal tømmes for olie, bundsuges og at alle rørføringer skal afmonteres. Påfyldningsstuds og udluftningsrør skal også afmonteres og hullet tilproppes, såfremt tanken ikke fjernes fra ejendommen."

Der er fastsat bestemte levetider for forskellige typer af olietanke. Læs mere om sløjfningsterminer for små olietanke under 6.000 liter.

Når tanken er sløjfet forskriftsmæssigt, skal du afmelde olietanken til kommunen. Det kan du gøre på tre forskellige måder:

Du kan afmelde olietank direkte på Ret BBR
Du kan udfylde og indsende Skema til afmelding af olietanke,
Du kan afmelde olietank via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.
Det bliver efterfølgende registreret i kommunens arkiver, at tanken er afmeldt.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Forurening
Hvis du får mistanke om at tanken er utæt, skal kommunen straks underrettes.

Overjordiske olietanke af plast af mærket Titan R1225
Hvis du har en overjordisk olietank af plast af mærket titan R1225 og tanken er produceret/forhandlet af Kingspan Miljøcontainere i perioden 2002-2004, kan tanken være fejlbehæftet og du skal straks kontakte Thyholm Olieservice på tlf. 97 87 16 31 eller pr. mail @thyholmolie.dk.

Regler for olietanke
Olietankbekendtgørelsen har til formål at begrænse antallet af forureninger fra olietanke, derfor angiver olietankbekendtgørelsen bl.a. levetider = sløjfningsterminer for tanke under 6000 liter. Disse er beskrevet nedenfor.

Fritstående tanke under 6000 liter
Fritstående tanke er overjordiske tanke opstillet udendørs, i kældre og udhuse m.v. Tanke hvis alder ikke kan fastslås skal sløjfes senest 31. august 2008. Ståltanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret, og enkeltvæggede plasttanke skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret. Såfremt aldersgrænsen overskrides inden den 31. august 2008 skal begge tanktyper dog først sløjfes inden den 31. august 2008. Dog kan typegodkendte ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse og dobbeltvæggede tanke af plast anvendes i 40 år efter fabrikationsåret.

Nedgravede tanke under 6000 liter
Nedgravede, glasfiberbelagte ståltanke skal sløjfes 40 år efter fabrikationsåret. Dog først 50 år efter fabrikationsåret, hvis tanken også er indvendig korrosionsbeskyttet. Ståltanke der ikke er udvendig beklædt med glasfiberarmeret polyester eller anden typegodkendt belægning er ulovlige og skal sløjfes straks. Dette er typisk olietanke fremstillet før 1. april 1970.

Tanke med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendte eller hvor fabrikationsåret ikke kan fastslås, skal sløjfes senest 31. marts 2010.

Nedgravede tanke af plast skal sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret. Såfremt aldersgrænsen overskrides inden den 31. marts 2015 skal tanken dog først sløjfes inden den 31. marts 2015.

Kugletanke af plast fra Ajva-Plast A/S skal sløjfes senest 20 år efter nedgravning.

Flaskehalsproblemer
Er det ikke muligt at udskifte tanken med en ny eller at udskifte tanken med en anden varmeforsyning til tiden p. g. a. problemer med levering af materiel eller håndværksydelser, giver olietanksbekendtgørelsen i særlige tilfælde mulighed for at fristen forlænges 1-2 år. Kontakt kommunen i god tid, hvis dette er aktuelt for dig.

Kontaktoplysninger

Teknik- og Miljøcenter

Tlf: 43 59 10 00

Email: tmc@htk.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra høje-Taastrup kommune

Jeg skal have gensløjfet min nedgravet olietank.

Jeg skal have gensløjfet min nedgravet olietank og bruge en ny sløjfningsattest i forbindelse med salg af mit hus. Kan i hjælpe mig? Venlig hilsen Michael, Høje-Taastrup

Tilbud på lokalisering af nedgravet olietank.

Jeg skal bede om et tilbud på, at lokalisere om der er en nedgravet olietank. Hvis tanken ligger der, skal der tjekkes om den er korrekt afblændet. Venlig hilsen Martin, Høje-Taastrup

Vi skal have lokaliseret en olietank på vores grund.

Vi skal have lokaliseret en olietank på vores grund. Hvis den bliver fundet skal den gensløjfes og der skal laves attest på dette. Venlig hilsen Laurine, Høje-Taastrup

Tjek af olieforurening omkring olietank.

Vi har en nedgravet olietank på vores grund. Vi vil gerne have tjekket for olieforurening rundt om tanken, er det noget i kan hjælpe med? Venlig hilsen Britt, Høje-Taastrup

Kan i give en pris på fjernelse af fritstående olietank?

Vi har en indendørs olietank, vi gerne vil have fjernet fra vores kælder, kan i give en pris på dette? Vi bor i Høje-Taastrup kommune. Venlig hilsen Anders, Høje-Taastrup

Vi skal have sløjfet vores nedgravede olietank.

Hej. Vi skal have sløjfet vores nedgravede olietank på 2500 liter. Den er tømt men vi skal bruge en sløjfningsattest. Vil I kontakte mig? Venlig hilsen Anita, Hedehusene

Bortskaffelse af olie og samt oprensning af jord.

Hvad er pris for opgravning og bortskaffelse af olie og samt oprensning af jord, ca 25- 30 jord skal oprenses. Venlig hilsen Erfan, Hedehusene

Sløjfning af nedgravet olietank på 6000 liter.

Vi har en nedgravet olietank på 6000 liter, som skal tømmes, renses og aflukkes. Hvad ville prisen være på det? Venlig hilsen Lene, Taastrup

Sløjfning af nedgravet 2500 liter olietank.

Tilbud på sløjfning af nedgravet 2500 liter olietank. Tanken skulle være tømt. Venlig hilsen Søren, Taastrup

Gensløjfning af to olietanke.

Har behov for attest vedr. gensløjfning af 2 gamle olietanke. Min hukommelse siger, at begge er sløjfet og tømt på lovlig vis, men i forbindelse med hussalg skal det dokumenteres og jeg har ikke papirer på det. Venlig hilsen Jenny, Høje-Taastrup