Sløjfning af olietanke i Herning kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Er din olietank lovlig? Hvad gør du, hvis du ønsker en ny olietank eller vil ha' sløjfet den, du har?
Du skal benytte løsningen "Byg og Miljø" til at anmelde tanke. Du skal også bruge Byg og Miljø til at anmelde sløjfning af olietank.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Kontaktoplysninger

Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning

Tlf: 96 28 28 28

Email: kommunen@herning.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Herning kommune

Tilbud på eftersøgning af nedgravet olietank.

Kan i give et tilbud på eftersøgning af nedgravet olietank på vores adresse i Herning? Venlig hilsen Christina, Herning

Tilbud på sløjfning og opgravning af nedgravet olietank.

Jeg vil gerne bede om et tilbud på sløjfning og opgravning af min nedgravet olietank fra 2004. Jeg bor i Herning kommune. Venlig hilsen Arne, Herning

Sløjfning af nedgravet olietank.

Sløjfning af nedgravet olietank. 1500 liter Herning beholder fabrik år 1979. Venlig hilsen Mathias, Kibæk

Opgravning af olietank 2500 liter.

Opgravning af olietank 2500 liter og evt. jordprøver omkring. Venlig hilsen Julie, Herning

Rensning af nedgravet 2500 liters cylinderolietank.

Rensning af nedgravet 2500 liters cylinderolietank, som ikke er i brug. Installeret gasfyr, så rensning af tanken skal være med henblik på lovlig sløjfning af tanken. Der er Maks 5-10 liter fyringsolie tilbage i tanken. Direkte adgang via 2 tommers påfyldningsrør. 4 meter fra havelåge. Afblænding foretages selv. Venlig hilsen Robin, Herning

Vi ønsker at få sløjfet vores olietank.

Vi ønsker at få sløjfet vores olietank. Den er nedgravet og den er tømt for olie, men jeg kender ikke størrelsen på tanken. Venlig hilsen Julie, Herning

1500 liters cylinder olietank ønskes proppet af.

Hej. Jeg har en 1500 liters cylinder olietank, som er gravet ned, som jeg gerne vil have proppet af. Tanken ligger under et skur, og er tømt. Der er gravet ned til toppen af den. Huset står tomt, og skal til salg når den er blevet proppet af og meldt til kommunen. Venlig hilsen Jonas,…

Vil gerne have sløjfet min olietank.

Vil gerne have sløjfet min olietank på 1500 liter. Venlig hilsen kim, Herning

Tilbud på sløjfning af olietank.

Jeg ønsker et uforpligtigende tilbud på sløjfning af olietank ved privat ejendom. Vi havde et gammelt oliefyr, som blev fjernet i 2021 da vi fik jordvarme. Jeg er blevet opmærksom på, at tanken skal sløjfes. Er det noget i kan hjælpe med. Jeg tænker oprensning af tanken og påfyldning af noget. Alternativt fjernelse. Den er…

Jeg ville gerne bede om en jordprøve.

Jeg ville gerne bede om en jordprøve på byggegrund med nedgravet olietank i Herning kommune. Venlig hilsen Karsten, Herning

Andre forespørgsler fra Herning kommune

Er vores nedgravet olietank gravet op?

Vi tror vores nedgravet olietank er gravet op, kan i hjælpe os med at finde ud af om det passer? Vi bor i Aabenraa kommune. Venlig hilsen Michael, Aabenraa

Eftersøgning af 2 olietanke.

Vi er i gang med at sælge vores hus, der står på BBR, at der ligger 2 olietanke der er afblændet, men der forligger ikke nogen rapport på hvordan de er afblændet, og det bremser vores salg. Hvad vil det koste at finde ud af, hvor de ligger og lave en rapport på, at de…

Vil i give et tilbud på lokalisering og afblænding af tanken.

På vores ejendom, forefindes der en afblændet olietank. Vi har ikke kendskab til olietankens beliggenhed eller stand. Vil i give et tilbud på lokalisering og eventuel korrekt afblænding af tanken. Venlig hilsen Nicko, Aabenraa

Tilbud på lokalisering af nedgravet olietank.

Jeg ønsker et tilbud på lokalisering af min nedgravet olietank fra 1968. Jeg bor i Aabenraa. Venlig hilsen Mikki, Aabenraa

Vi skal have fundet en olietank.

På vores ejendom findes der en olietank, som vi ikke ved hvor er placeret. Kan i hjælpe os med at finde den? Venlig hilsen Nico, Aabenraa

Lokalisering af tanken, samt evt. efterfølgende afblænding.

Jfr. BBR forefindes en afblændet olietank på ovennævnte ejendom. Det er et dødsbo og arvingene har ingen oplysninger omkring tanken, men tror måske den er gravet op. Idet hele haveanlægget er omlagt ved deres mors køb af ejendommen i 2008. Der imødeses tilbud på lokalisering af tanken, samt evt. efterfølgende afblænding, såfremt der forefindes en…

Jeg har en olietank, som skal sløjfes.

Jeg har en olietank, som jeg ønsker rengjort og afblændet. Tanken er fra 1983 med glasfiberarmeret polyester. Tanken er på 1500 liter og beliggende i Aabenraa. Venlig hilsen Peder, Aabenraa

Opgravning og fjernelse af olietank.

Opgravning og fjernelse af tank på 2500 liter. Den har været afblændet siden 1986. Den er placeret i Aabenraa kommune. Venlig hilsen Hans-Helmut, Aabenraa

Tilbud på afblænding af olietank.

Jeg ønsker et tilbud på afblænding af en nedgravet olietank på min adresse i Aabenraa kommune. Tanken er blevet tømt og renset. Venlig hilsen Lasse, Aabenraa

Hvad ville det koste at få fyldt en sløjfet olietank?

Vi vil gerne vide, hvad det vil koste at få fyldt en sløjfet plastolietank fra 1976 på 2500 liter med grus eller sand. Huset/tanken er beliggende i Kruså. Venlig hilsen Kaja, Kruså