Sløjfning af olietanke i Herlev kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Skal du sløjfe en gammel olietank eller vil du vide, om der er en olietank på din grund?
Hvis du skal anmelde nye/eksisterende olietanke eller sløjfning af olietanke, skal du ansøge om dette via Byg og Miljø.

Hvis du er ejer af en olietank, er du ansvarlig for, at tanken er i god stand, så risikoen for at forurene jord og grundvand med olie begrænses. Hvis du er i tvivl, bør du læse pjecen med de vigtigste miljøregler for olietanke. Der er fastsat sløjfningsterminer, for hvor gamle olietanke må blive. Sløjfningsterminerne er afhængige af, hvordan tanken er lavet, og hvad du ved om tanken. For at finde ud af hvilken aldersgrænse som gælder for din tank, skal du kende følgende oplysninger:

Tankens godkendelsesnummer
Produktionsår for tanken
Hvilke materialer tanken er lavet af
Hvilken rustbeskyttelse tanken har

Krav til sløjfning af olietank
Hvis du vil sløjfe din nedgravede olietank, skal du gøre følgende:

Olietanken skal tømmes for olie.
Opsugning foretages i flere omgange for at væske langs siderne
kan løbe til.
Påfyldningsstudsen og udluftningsstudsen fjernes og tanken afblændes, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie i tanken.
Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Hvis der er fare for sammenstyrtning (f.eks. ved tung kørsel) anbefales at den nedgravede tank sandfyldes eller graves op. Plasttanke bør altid sandfyldes for at forhindre, at de stiger op mod overfladen.
Overjordiske tanke kan køres bort.
Husk at anmelde sløjfning af olietanken via Byg og Miljø, så BBR kan blive opdateret.

Hvornår skal din nedgravede olietank sløjfes?

Sløjfningsterminer
Generelt gælder, at hvis olietankens alder ikke kan identificeres, skal olietanke af stål sløjfes straks, og 31. marts 2015, hvis det er en plasttank. Hvis sløjfningsterminen er overskredet, er tanken ulovlig.

Tankattest
Alle nedgravede olietanke, som er produceret i 1970 eller senere, og overjordiske tanke som er produceret i 1980 eller senere, har en tankattest. Tankattesten bør ligge mellem husets papirer.

Tankens mærkeskilt
Alle nedgravede tanke, som er produceret i 1970 eller senere, og overjordiske tanke som er produceret i 1980 eller senere, skal have et synligt mærkeskilt. Her skal de oplysninger stå, som du har brug for - bortset fra godkendelsesnummeret, der først findes på alle overjordiske tanke fra 1999. Tankens godkendelsesnummer består af fem eller seks tal, der fortæller om fabrikatet, udvendig overflade, konstruktion, indvendig overflade. Under godkendelseskoder 1970-1999 og godkendelseskoder 2000 - i dag kan du se, hvad godkendelsesnumrene betyder.

opgravning af olietank

Hvis du vil foretage opgravning af din olietank skal du gøre følgende:

Olietanken tømmes for olie.
Opsugning foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til.
Rørforbindelsen til fyret afbrydes.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Hvis der konstateres en forurening, skal arbejdet straks standes og forureningen anmeldes til Herlev Kommune.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Hvornår skal din overjordiske tank sløjfes?
Generelt gælder, at hvis olietankens alder ikke kan identificeres, skal tanken sløjfes straks. Hvis sløjfningsterminen er overskredet, er tanken ulovlig.

Tank og rørsystem skal tømmes, rengøres og fjernes fra ejendommen, når du sløjfer din overjordiske olietank.
Gælder også tanke af andet end plast og stål. Der er efter Miljøstyrelsens oplysninger ikke markedsført olietanke af plast tidligere end omkring år 2000.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

Kontaktoplysninger

Natur- og Miljøteam - Center for Teknik og Miljø
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Tlf: 44525000

Email: tm@herlev.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Herlev kommune

Tilbud på sløjfning og opgravning.

Jeg har brug for et tilbud på sløjfning og opgravning af vores olietank. Vi bor i Herlev kommune. Venlig hilsen Michelle, Herlev

Kan i eftersøge om der ligger en nedgravet olietank?

Jeg er i gang med at sælge min ejendom i Herlev kommune. Kan i eftersøge om der ligger en nedgravet olietank? Venlig hilsen Nicki, Herlev

Attest på korrekt sløjfning af nedgravet olietank.

Vi skal bruge en attest på korrekt sløjfning af vores nedgravet olietank fra 1984. Vi bor i Herlev kommune. Venlig hilsen Lone, Herlev

Tilbud på opgravning af olietank.

Jeg ønsker et tilbud på opgravning af olietank samt forureningsundersøgelse. Jeg bor i Herlev kommune. Venlig hilsen Haidar, Herlev

Tilbud på opgravning af 2500 liter nedgravet olietank.

Vi har en nedgravet olietank på 2500 liter, som blev sløjfet i 1984, som vi overvejer at få gravet op og fjernet. Kan i give et tilbud? Venlig hilsen Kasper, Herlev

Gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi skal have gensløjfet vores nedgravet olietank, kan i hjælpe os med dette? Jeg bor i Herlev kommune. Venlig hilsen Christel, Herlev

Kontrollere og dokumentere sløjfningen af en olietank.

Hej hos Fensmark. Hvad skal I have for at afsøge, kontrollere og dokumentere sløjfningen af en olietank på adressen? Der er indgået købsaftale, så det haster lidt. Venlig hilsen Peter, Herlev

Opgravning af olietank.

Mit hus skal rives ned, jeg er derfor interesseret i, at den olietank jeg har på min grund skal graves op og fjernes. Jeg bor i Herlev kommune. Venlig hilsen Jannich, Herlev

Tjek af olietank.

Ifølge BBR har vi en nedgravet olietank, der er afblændet i 1982. I forbindelse med udgravning til nyt skur er vi stødt på tanken og påfyldningsstudsen, som efter min bedste vurdering ikke er afmonteret. Kan vi være sikre på at tanken er afblændet, når vi ikke har en attest på det udførte arbejde? Hvad vil…

Mulig opgravning og fjernelse af olietank.

Hej. Jeg har en nedgravet olietank som vi muligvis vil have gravet op og fjernet. Ifølge ois.dk er tanken på 2500 liter, og jeg har en attest på sløjfning fra 1997. Vi bor på en kotelet grund, så adgangsvejene er ikke de nemmeste. Venlig hilsen Christian, Herlev