Sløjfning af olietanke i Helsingør kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Har du en privat olietank under 6.000 liter, er der en række regler, du skal følge.

Ansvaret ligger hos grundejeren
Det er dit ansvar, at reglerne om olietanke bliver fulgt. Hvis din olietank er for gammel eller ikke opfylder lovens krav, dækker den lovpligtige olietankforsikring ikke. Du skal derfor sikre dig, at din tank er lovlig.

Undersøg olietanken på din ejendom
Du skal undersøge følgende:

Fabrikationsdatoen.
Byggematerialet fx stål eller plast.
Overjordisk eller nedgravet olietank.
Korrosionsbeskyttet olietank.
Du finder disse oplysninger på:

Tankpladen på olietanken.
Tankpladen på påfyldningsstudsen.
Tankattesten.

Sløjfning af din olietank
Skal din olietank ikke længere bruges, skal den enten fjernes eller sløjfes.

Det er bedst at fjerne tank og rørsystemer, så du kan sikre dig, at det ikke har forurenet, men husk at tømme tank og rør først. Hvis du graver en nedgravet tank op, så skal du kontakte Center for By, Land og Vand.

Jeg skal anmelde/afmelde en olietank
Hvis du tager en olietank ud af brug eller etablerer en ny, skal du huske at anmelde det til Helsingør Kommune.

Alternativt kan du også sløjfe olietanken, dvs.:

Bundslam og eventuelt restindhold i tank og i rør skal tømmes helt.
Det er en god ide at sikre mod sammenstyrtning ved fx at fylde tanken med sand, hvis den ligger tæt på fundamenter eller på et areal med kørsel. Påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres under jordniveau. Alle rør og huller i tanken skal lukkes med propper, så der ikke løber vand ind i tanken.

utæt olietank og jordforurening

Forurening og villaolietankforsikring
Hvis der skulle være forurening, så vil villaolietankforsikringen dække udgifter til undersøgelse og oprensning af jordforurening efter en lovlig olietank i op til seks måneder efter, at tanken er taget ud af brug.
Forurening fra privat tank
Hvis der sker olieforurening eller spild trods overfyldningsalarmer og enstrengede rørføringer, er der indført regler om obligatorisk forsikring af lovlige villaolietanke og rørføringer i forbindelse med villaolietanke (dvs. for olietanke under 6.000 l til brug for opvarmning, hvor over 50 % af arealet benyttes til bolig).

Reglerne gælder uanset, om tanken er nedgravet, står på jorden eller er placeret indendørs.

Villaolietankforsikringen
Olieselskaberne sørger automatisk for forsikringen. Der er nemlig en aftale mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark.

Nedgravede villaolietanke fra før 1. april 1970 er ikke omfattet af forsikringen, da disse tanke er ulovlige. Olietanke over 6.000 liter er heller ikke dækket af forsikringen.

Hvis uheldet er ude
Ved olieforurening eller spild skal grundejeren straks kontakte Helsingør Kommune. Herefter meddeler kommunen et påbud efter jordforureningslovens § 48.

Forsikringsselskabet Topdanmark, der administrerer villaolietankforsikringen, sørger for, at oprensningen bliver igangsat af et rådgivende firma. Forsikringen dækker de udgifter, der følger med Helsingør Kommunes påbud. For hver skade er der en selvrisiko for tankejeren på 2.000 kr.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

Kontaktoplysninger

Center for By, Land og Vand
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Tlf: 49 28 28 28

Email: blv@helsingor.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Helsingør kommune

Tilbud på lokalisering og gensløjfning af olietank.

Vi er ved at sælge vores ejendom, hvor der er en olietank der er afblændet i 1984. Vi vil gerne bede om et tilbud på lokalisering samt gensløjfning af tanken. Venlig hilsen Tine, Helsingør

Tilbud på jordbundsprøver ved nedgravet olietank.

Jeg kunne godt tænke mig et tilbud på, at få taget jordbundsprøver ved min nedgravet olietank. Jeg bor i Helsingør kommune. Venlig hilsen Rasmus, Helsingør

Tilbud på sløjfning af 2500 liter nedgravet olietank.

Kan i give et tilbud på sløjfning af vores nedgravet olietank på 2500 liter. Vi bor i Helsingør kommune. Venlig hilsen Birgit, Helsingør

Vi skal have gensløjfet vores nedgravet olietank.

Vi er i gang med at sælge vores hus, og skal i den forbindelse have gensløjfet vores nedgravet olietank. Vi bor i Helsingør kommune. Venlig hilsen Ida, Helsingør

Kan i hjælpe os med at få gensløjfet vores nedgravet olietank?

Kan i hjælpe os med, at få gensløjfet vores nedgravet olietank? Det er i forbindelse med salg af vores hus. Vi bor i Helsingør kommune. Venlig hilsen Ida, Helsingør

Min nedgravet olietank skal gensløjfes.

Jeg har en nedgravet olietank på min adresse, som gerne må blive gensløjfet. Jeg bor i Helsingør kommune. Venlig hilsen Birgitte, Helsingør

Eftersøgning af nedgravet olietank.

Vi skal have eftersøgt, om der er en nedgravet olietank på vores grund. Kan i hjælpe med denne opgave? Vi bor i Helsingør kommune. Venlig hilsen Rikke, Helsingør

Pris på afblænding af 4000 liter olietank.

Jeg ønsker en pris på afblænding af min 4000 liter nedgravet olietank. Jeg bor i Helsingør kommune. Venlig hilsen Erik, Helsingør

Tilbud på lokalisering, gensløjfning og boreprøver af vores olietank.

Jeg kunne godt tænke mig et tilbud på lokalisering, gelsløjfning og boreprøver af vores olietank. Vi bor i Helsingør kommune. Venlig hilsen Marcus, Helsingør

Vi skal have gensløjfet vores gamle olietank.

Vi skal have gensløjfet vores gamle olietank, samt foretage jordbundsprøver i samme forbindelse. Vi vil sætte stor pris på hurtigst mulig ekspedition. Venlig hilsen Pernille, Helsingør