Sløjfning af olietanke i Halsnæs kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Kontaktoplysninger

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

Tlf: 47 78 40 00

Email: mail@halsnaes.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Halsnæs kommune

Tilbud på dokumentation af 2 olietanke.

Jeg skal bruge et tilbud på dokumentation for, at mine 2 olietanke er lovligt sløjfet, samt to jordprøver ved hver af dem. Venlig hilsen Rasmus, Halsnæs

Gensløjfning og forureningsundersøgelser af nedgravet olietanke.

Vi er interesserede i gensløjfning og forureningsundersøgelser af vores negravede olietanke. Jeg bor i Halsnæs kommune. Venlig hilsen Frankey, Halsnæs

Vi skal have gensløjfet vores nedgravet olietank.

I forbindelse med salg af vores hus, skal vi have gensløjfet vores nedgravet olietank. Kan i hjælpe med den opgave? Venlig hilsen Thomas, Halsnæs

Kan i hjælpe mig med at få gensløjfet min nedgravet olietank?

Kan i hjælpe mig med, at få gensløjfet min nedgravet olietank? Derefter skal det meldes ind til kommunen, så min BBR kan blive rettet. Venlig hilsen Siff, Halsnæs

Jeg skal have opgravet min nedgravet olietank på 2500 liter.

Jeg skal have opgravet min nedgravet olietank på 2500 liter, som blev etableret i 1972. Tanken blev sløjfet i 2014. Venlig hilsen Astrid, Halsnæs

Min olietank skal tømmes og bortkøres.

Jeg har en 1000 liter plastik olietank, der skal tømmes og bortkøres. Den er ca. 75% fuld med olie. Kan i give en pris på denne opgave? Venlig hilsen Steffen, Halsnæs

Tilbud på eftersøgning af olietank.

Jeg vil gerne bede om tilbud på eftersøgning af olietank. Der er papirer på weblager som angiver en 1500 liter tank, som er nedgravet i 1965. Der er også tegninger af hus, samt kloak. Venlig hilsen Henrik, Halsnæs

Vi skal bruge en gensløjfningsattest.

Vi kunne godt tænke os en gensløjfningsattest, da vi er i gang med at sælge vores hus. Kan i hjælpe? Venlig hilsen Gerson, Halsnæs

2500 liter olietank skal opgraves og fjernes.

Ved et større renoveringsprojekt har vores kunde en nedgravet tank med ca. 2500 liter der skal opgraves og fjernes. Vil I give tilbud på olien og bortskaffelse. Venlig hilsen Rolf, Hundested

Tilbud på gensløjfning af nedgravet tank.

Jeg ville gerne bede om et tilbud på gensløjfning af en 2500 liter nedgravet olietank. Jeg kender tankens placering. Derudover ønskes også et tilbud på, at få taget prøver for forurening. Venlig hilsen Simone, Halsnæs