Sløjfning af olietanke i Gribskov kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Har du en privat olietank under 6.000 liter, er det dit ansvar, at regler om levetid overholdes.

Det er grundejerens ansvar at sikre sig, at olietanken ikke bliver for gammel eller på anden måde overtræder loven.

Du skal undersøge:

Fabrikationsdatoen.
Byggematerialet fx stål eller plast.
Overjordisk eller nedgravet olietank.
Korrosionsbeskyttet olietank.
Du finder disse oplysninger på:

Tankpladen på olietanken.
Tankpladen på påfyldningsstudsen.
Tankattesten.

Sløjfning af din olietank
Nedgravede tanke
Vi syner alle nedgravede tanke ved sløjfning. Du kan rekvirere syn på tms@gribskov.dk eller på 7249 6000.

Du skal tømme tanken helt for olie og slam. Hvis tanken skal blive liggende i jorden, skal du gøre den tilgængelig for syn, inden du afblænder den. Hvis du graver tanken op, syner vi både tanken og hullet, hvor den har ligget.

Du gør en tank tilgængelig ved at frigrave toppen af tanken og afmontere påfyldnings- og udluftningsrørene. I tanken skal du desuden skære et hul på minimum 40 x 40 cm (så tæt på midten som muligt). Vi kan kun gennemføre et syn, hvis tanken er gjort tilgængelig og rørene er afmonteret.

Du får altid en kvittering for vores besøg, uanset om vi gennemfører synet eller ej. Vi giver også en kopi til din eventuelle entreprenør eller montør.

Bemærk: Der er intet krav om, at tanken skal sandfyldes eller på anden måde sikres imod sammenstyrtning, uanset hvor den ligger. Hvis tanken ligger tæt på et hus, kan det være en god idé at sandfylde den for at undgå sætningsskader.

Særligt om ulovlige tanke: Ulovlige tanke skal graves op. Vi syner tanken og hullet, hvor den har ligget. Senest en uge før, du graver tanken op eller afblænder den, skal du derfor henvende dig til os. Mail: tms@gribskov.dk, telefon: 7249 6000.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Hvis uheldet er ude
Ved olieforurening eller spild skal grundejeren straks kontakte Gribskov Kommune. Herefter meddeler kommunen et påbud efter jordforureningslovens § 48.
Forsikringsselskabet Topdanmark, der administrerer villaolietankforsikringen, sørger for, at oprensningen bliver igangsat af et rådgivende firma. Forsikringen dækker de udgifter, der følger med Gribskov Kommunes påbud. For hver skade er der en selvrisiko for tankejeren.

Olietanke over 6.000 liter er heller ikke dækket af forsikringen. Hvis der skulle være forurening, så vil villaolietankforsikringen dække udgifter til undersøgelse og oprensning af jordforurening efter en lovlig olietank i op til seks måneder efter, at tanken er taget ud af brug.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Overjordiske tanke, ude og inde
Disse tanke skal inden nedtagningen tømmes for restindhold (olie og slam), og du skal anmelde nedtagningen skriftligt til Gribskov Kommune, Teknik og Miljø, senest 14 dage efter, tanken er fjernet. Samtidig skal du oplyse, hvilken varmekilde du herefter benytter.

Villaolietankforsikringen
Lovlige olietanke er forsikret
Hvis der sker olieforurening eller spild trods overfyldningsalarmer og enstrengede rørføringer, er der indført regler om obligatorisk forsikring af lovlige villaolietanke og rørføringer i forbindelse med villaolietanke (dvs. for olietanke under 6.000 l til brug for opvarmning, hvor over 50 % af arealet benyttes til bolig).

Reglerne gælder uanset, om tanken er nedgravet, står på jorden eller er placeret indendørs.

Olieselskaberne sørger automatisk for forsikringen. Der er nemlig en aftale mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark.

Nedgravede villaolietanke fra før 1. april 1970 er ikke omfattet af forsikringen, da disse tanke er ulovlige.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

Kontaktoplysninger

Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Gribskov kommune

Opgravning af olietank i indkørsel.

Vi er ved at sælge vores hus i Gribskov kommune, hvor der ligger en nedgravet olietank i vores indkørsel. Vi kunne godt tænke os, at få opgravet og fjernet tanken. Venlig hilsen Jacob, Gribskov

Fjernelse af fritstående 1000 liter olietank.

Jeg har en fritstående olietank på 1000 liter, som skal fjernes. Kan i give en pris på denne opgave? Jeg bor i Gribskov kommune. Venlig hilsen Peter, Gribskov

Bortskaffelse af fritstående olietank på 1000 liter.

Jeg har en fritstående olietank på 1000 liter, som skal bortskaffes. Kan i give en pris på denne opgave, jeg bor i Gribskov kommune. Venlig hilsen Peter, Gribskov

Pris på eftersøgning af nedgravet olietank.

Hvad vil det koste, at få eftersøgt en olietank på min ejendom beliggende i Gribskov kommune. Hvornår vil I kunne lave arbejdet? Venlig hilsen Malene, Gribskov

Tilbud på jordprøver omkring nedgravet olietank.

Vi kunne godt tænke os et tilbud på, at få taget jordprøver omkring vores nedgravet olietank. Har i mulighed for, at sende et prisoverslag. Venlig hilsen Nick, Gribskov

Vi skal have suget olie op af olietank.

Kontakt mig venligst da vi skal have gjort noget ved olietanken. Sikkert skåret toppen af ; suget olie op, og gjort klar til at Gribskov kommune melder den fra.  Venlig hilsen Amilla, Gribskov

Vi har brug for at få lokaliseret en olietank.

Vi har brug for at få lokaliseret en olietank, der ikke længere er i brug. Venlig hilsen Sanne, Helsinge

Attestering af olietank.

Hej Fensmark. Vi ser frem til tidspunkt for besøgt og attestering af olietank. Oplysninger til BBR registrering følger herunder. Venlig hilsen Anne, Helsinge

Tilbud på sløjfning af olietank.

Jeg vil høre om I kunne give et tilbud på, at sløjfe min olietank? Det er en jordtank på 2500 liter, der befinder sig i Gribskov kommune. Venlig hilsen Michael, Gribskov

Olietank skal enten afblændes eller graves op.

Vi har en 5900 liter nedgravet olietank, som enten skal afblændes ellers graves op. Kan I hjælpe med det? Venlig hilsen Poul, Græsted