Sløjfning af olietanke i Greve kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Når olietanke sløjfes er der krav om i olietankbekendtgørelsen, at det anmeldes til kommunen, som så samtidig søger for at ændre oplysningerne om tekniske anlæg og varmeforsyning i BBR

Skal du afmelde en olietank?

For at finde aldersgrænsen for din olietank skal du kende:

Tankens godkendelsesnummer
Produktionsåret for tanken
Hvilke materialer tanken er lavet af
Hvilken rustbeskyttelse tanken har
Oplysningerne vil som regel fremgå af tankens tankattest.

Tankattest
Alle nedgravede olietanke fra 1970 eller senere og overjordiske tanke fra 1980 eller senere har en tankattest. Tankattesten bør ligge mellem ”husets papirer”. Desuden bør kommunen have fået en kopi.

Tankens mærkeskilt
Alle nedgravede olietanke fra 1970 eller senere og overjordiske tanke fra 1980 eller senere skal have et synligt mærkeskilt. Her skal de oplysninger, du har brug for, også stå – bortset fra godkendelsesnummeret, der først findes på alle overjordiske tanke fra 1999.

Tankens godkendelsesnummer består af 5 eller 6 tal, der fortæller om fabrikanten, udvendig overflade, konstruktion og indvendig overflade. Du kan se, hvad godkendelseskoderne betyder på siderne "Typegodkendelseskoder 1970 - 1999" og "Typegodkendelseskoder efter 2000", der ligger under Download til højre på siden.

opgravning af olietank

Servicetilsyn med opgravning af olietanke
Greve Kommune fører gerne tilsyn med opgravning af olietanke. Dette er dog ikke et lovkrav, men en service til dig som borger/virksomhed for at sikre, at opgravningshullet er fri for olie og at olietanken er hel og ikke gennemtæret. Tilbuddet gives for at sikre borgerne ved salg af ejendommen, da der fortsat er stor fokus fra nye købere på mulig jordforurening i forbindelse med olietanke. Det kan være en stor fordel, at Greve Kommune har synet tankgraven, når ejendommen skal sælges.

Står du og skal have opgravet din olietank, er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøgruppen på telefon 4397 9448.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Hvis du ejer en olietank, er du ansvarlig for at tank og rørsystemer mv. ikke forurener og i øvrigt opfylder lovgivningens krav

Overholdelse af fristerne er vigtige til sikring mod tæring og udslip af olie.

Hvis tank og rørføringer ikke overholder de nævnte terminer, er tanken ulovlig. En eventuel forsikring dækker kun, hvis tanken er lovlig.

Der er en begrænset kapacitet af sagkyndige i Danmark til at inspicere og tæthedsprøve olietanke og rørsystemer. Greve Kommune anbefaler derfor, at du hurtigst muligt indgår en skriftlig aftale om at få udført tankinspektion og tæthedskontrol, således at olietanken fortsat er lovlig.

Hvis du ejer en olietank, er du ansvarlig for, at tanken er i god stand, så risikoen for at forurene jord og grundvand med olie holdes på et minimum. For en sikkerheds skyld er der fastsat aldersgrænser for, hvor gamle olietanke må blive. Aldersgrænserne er afhængige af, hvordan tanken er lavet, og hvad du ved om den.

Kontaktoplysninger

Greve Kommune
Rådhusholmen 10
2670 Greve

Tlf: 43 97 97 97

Email: raadhus@greve.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra greve kommune

Gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi er i gang med at sælge vores hus og kunne i den forbindelse godt tænke os, at få gensløjfet vores nedgravet olietank. Venlig hilsen Thomas, Greve

Gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi er i gang med at sælge vores hus og skal i den forbindelse have gensløjfet vores nedgravet olietank. Vi bor i Greve. Venlig hilsen Christian, Greve

Gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi har solgt vores ejendom og skal have gensløjfet vores olietank. Vi bor i Greve kommune. Venlig hilsen Rasmus, Greve

Pris på opgravning og boreprøver af olietank.

Hvad koster det, at få opgravet vores olietank samt få taget boreprøver? Vi bor i Greve kommune. Venlig hilsen Steffen, Greve

Gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi har solgt vores ejendom i Greve og skal i den forbindelse have gensløjfet vores gamle olietank. Vi kender tankens placering. Venlig hilsen Rasmus, Greve

Tilbud på opgravning og bortskaffelse af olietank.

Vil i fremsende et tilbud på opgravning og bortskaffelse af olietank på 2500 liter samt jordbundsundersøgelse? Adressen er i Greve kommune. Venlig hilsen David, Greve

Tilbud på udarbejdelse af gensløjfningsattest.

Kan I give et tilbud på udarbejdelse af gensløjfningsattest på en nedgravede olietank. Hvornår har I mulighed for udførsel, af dette arbejde? Venlig hilsen Thomas, Greve

Tilbud på lokalisering og gensløjfning af olietank.

Jeg vil gerne bede om, at modtage skriftligt tilbud på lokalisering og evt. gensløjfning af min olietank. Jeg bor i Greve kommune. Venlig hilsen Mette, Greve

Tilbud på gensløjfning og opgravning af olietank.

Kan i give mig et tilbud på gensløjfning og opgravning af en nedgravet olietank. Jeg bor i Greve kommune. Venlig hilsen Johnny, Greve

Vi skal have eftersøgt en nedgravet olietank.

Vi skal have eftersøgt en nedgravet olietank, hvis tanken bliver fundet, skal den sløjfes. Adressen er i Greve kommune. Venlig hilsen Gitte, Greve