Sløjfning af olietanke i Gentofte kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Restindhold i tank og rør fjernes (der bør være max. 10 mm rest)
Påfyldningsstuds og udluftning afmonteres
Tanken afblændes
Afmeldingsskema udfyldes og sendes til Gentofte Kommune
Når Gentofte Kommune har modtaget besked om, at en olietank er blevet sløjfet, vil BBR blive opdateret og derefter sendes en udskrift til ejeren af ejendommen. Der vil ikke blive fremsendt anden kvittering.

Natur og Miljø syner ikke overjordiske / indvendige tanke ved sløjfning. Nedgravede tanke, som sløjfes og afblændes og bliver i jorden, skal heller ikke synes.

Der er indført maksimal levealder for alle tanke under 6. 000 liter. Afhængigt af tanktypen vil levealderen være på 20 – 50 år. Olietankbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 kan læses på Retsinformations hjemmeside via link her på siden.

Oplysninger om tanktype m.m. fremgår af din tankattest, hvor der står produktionsår samt et godkendelsesnummer. Dette nummer er en kode som bl.a. fortæller om tanken f.eks. er beskyttet indvendigt eller ej, hvilket har betydning for tankens maksimale levetid.

I mangel af tankattest kan anmeldelsespapirer for olietanken bruges til at fastlægge, hvornår tanken skal tages ud af brug.

Information om egen olietank kan findes i byggesagsarkivet, som er tilgængeligt på Internettet. F

 

Sløjfningsterminer

Overjordiske ståltanke
Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
Tanke, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, skulle være sløjfet senest den 31. august 2008.
Overjordiske tanke af andet materiale end stål
Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller andet materiale end stål skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret.
Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, skulle være sløjfet senest den 31. august 2008.
Overjordiske dobbeltvæggede tanke af plast skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
Tanke, som overskred aldersgrænsen inden den 31. august 2008, skulle være sløjfet senest den 31. august 2008.

Nedgravede ståltanke
Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
Tanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
Tanke, med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skulle være sløjfet senest den 31. marts 2010.
Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fremstillingsåret.
Nedgravede plasttanke
Nedgravede tanke af plast skal sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret, dog senest 31. marts 2015 hvis fabrikationsåret ikke er kendt eller kan fastlægges.
Plasttanke, som overskred aldersgrænsen på 45 år inden den 31. marts 2015, skulle sløjfes senest den 31. marts 2015.
Nedgravede kugleformede olietanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S skal sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

 

opgravning af olietank

Tilsyn med din olietank
Gentofte Kommune skal syne din olietank når den graves op, hvis ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Natur og Miljø kan oplyse, om tanken skal synes. Kontakt os senest 8 dage inden forventet opgravning.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

utæt olietank og jordforurening

Forsikring ved forurening fra privat olietank

Der er lavet en aftale mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark. Forsikringen dækker alle lovlige olietanke under 6.000 liter, der er i brug og benyttes til rumopvarmning i boligen. Forsikringen betales automatisk via olieprisen.

Du skal straks kontakte både Topdanmark og kommunen, hvis du har mistanke om en forurening. Herefter meddeler kommunen et påbud efter jordforureningslovens § 48, og forsikringsselskabet sørger for, at oprensningen bliver igangsat af et rådgivende firma. Forsikringen dækker de udgifter, der medgår til at følge kommunens påbud. For hver skade er der dog en selvrisiko for tankejeren på 2.000 kr.

Hvis uheldet er ude og olien løber ud i jorden, vil du almindeligvis være dækket af en forsikring, som du løbende betaler for via olieregningen. Læs mere om forsikringsdækningen på Topdanmarks hjemmeside og jordforureningsloven via link her på siden.

Olietanke af mærket Titan kan revne

Miljøstyrelsen orienterer om, at overjordiske olietanke af mærket Titan R1225 kan slå revner. Læs Miljøstyrelsens brev af 24. oktober 2013 her.

Miljøstyrelsen har efterfølgende oplyst, at man skal kontakte Thyholm Olieservice på 97 87 16 31 eller e-mail mail@thyholmolie.dk , der forhandler Titan-produkter. Thyholm Olieservice udskifter dog ikke olietankene uden beregning.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Gentofte Kommune

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Tlf: 78 76 03 01

 

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Gentofte kommune

Opgravning af 2500 liter olietank fra 1945.

Jeg har en 2500 liter olietank fra 1945, som skal opgraves. Den er sløjfet i 1988 af Q8. Venlig hilsen Peter, Gentofte

Tjek af 1500 liter nedgravet olietank.

Jeg er ved at købe en ejendom, hvor der ligger en olietank på 1500 liter. Vi er usikre på, om den nu er tømt korrekt, samt om jorden er forurenet. Venlig hilsen Carl, Gentofte

Tilbud på fjernelse af nedgravet olietank.

Kan i sende mig et tilbud på fjernelse af vores nedgravet olietank? Jeg bor i Gentofte kommune. Venlig hilsen Jens, Gentofte

Fjernelse af 6000 liter nedgravet olietank.

Jeg har en nedgravet olietank på 6000 liter, som jeg gerne vil have fjernet. Jeg bor i Gentofte kommune. Venlig hilsen Trine, Gentofte

Fjernelse af 2500 liter nedgravet olietank.

Vi har en 2500 liter nedgravet olietank, som vi gerne vil have fjernet for en god ordens skyld. Jeg bor i Gentofte kommune. Venlig hilsen Henrik, Gentofte

Tilbud på opgravning og bortskaffelse af olietank.

Kan i give et tilbud på opgravning og bortskaffelse af vores nedgravet olietank. Vi vil også gerne have meldt den korrekt ind til kommunen. Venlig hilsen Anders, Gentofte

Kan i give en pris på lokalisering og undersøge om vores olietank er sløjfet korrekt?

Kan i give en pris på lokalisering og undersøge om vores nedgravet olietank er sløjfet korrekt? Jeg bor i Gentofte kommune. Venlig hilsen Camilla, Gentofte

Pris på gensløjfning af nedgravet olietank.

Hvad vil prisen være for, at få gensløjfet vores nedgravet olietank? Vi bor i Gentofte kommune. Venlig hilsen Kia, Gentofte

Pris på opgravning af olietank.

Kan i give os en pris på, at få opgravet vores nedgravet olietank. Vi bor i Gentofte kommune. Venlig hilsen Rajiv, Gentofte

Vi skal have eftersøgt en olietank.

Vi er køber af et hus. Ifølge BBR er der en nedgravet olietank, men sælger kunne ikke fremvise sløjfningsattest. Sælger mener, at olietanken er fjernet, men at BBR ikke er opdateret. Aftalen med sælger blev derfor, at vi undersøger, om der stadig måtte være en olietank. Venlig hilsen Karina, Gentofte