Sløjfning af olietanke i Furesø kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Når du sløjfer din gamle olietank, skal du huske at oplyse kommunen.
Sagsbehandlingen er blevet digitaliseret og dette sikrer dig en effektiv og hurtig sagsbehandling. Byg og Miljø gør det mere enkelt at søge om tilladelse til bygge- og miljøprojekter.

Oplysninger om olietanke er registreret i Bygge- og Boligregistret (BBR)
Erhvervs- og Byggestyrelsen har bestemt, at alle oplysninger om olietanke skal være digitale – blandt andet for at lette fremtidige ejendomshandler.

Det betyder at din(e) nuværende olietank(e) samt olietanke, der tidligere har været i brug på din matrikel, men ikke meldt sløjfet til kommunen, fremgår af BBR.

Det er en god idé, at du tjekker status på dine olietankoplysninger i kommunens BBR på www.OIS.dk. Hvis du her finder oplysninger om en olietank, som du ikke længere bruger, eller som er fjernet fra din matrikel, kan du selv melde den sløjfet via www.bygogmiljoe.dk. Du modtager en kvittering og en opdateret BBR-Ejermeddelelse, når vi har modtaget dine oplysninger.

Olietanke, benzintanke mv., som tages ud brug (sløjfes) skal meddeles via Byg og Miljø til kommunen.

Tanken sløjfes ved enten:
at opgrave tanken. Furesø Kommune skal kontaktes for evt. kontrol af tank og udgravning,
eller ved at tømme tank og rørsystem for olierester, afmontere påfyldnings- og udluftningsstudsen og afblænde tanken så påfyldning af olie ikke kan finde sted.
Kommunen tilretter BBR-data for din ejendom på baggrund af oplysninger i Byg og Miljø.

Flytning af olietanke
Nedgravede olietanke må ikke flyttes.

Overjordiske tanke må gerne flyttes - dog skal dette skriftlig meddeles kommunen, da afmontering af tanken er en sløjfning, og opstilling på et nyt sted er at betragte som nyetablering. Du skal derfor udfylde et sløjfeskema for sløjfning af tanken og et anmeldeskema for opstilling af tanken på et nyt sted.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

utæt olietank og jordforurening

Hvis der opstår en skade, hvor olie løber ud på jorden eller på gulvet i huset, skal du i første omgang ringe til 112, så brandvæsnet kan komme ud med slamsuger eller andet og foretage en akut begrænsning af skaden. Når du ringer til 112, skal du oplyse:

  • hvad der er sket
  • hvor det er sket
  • hvornår det er sket
  • navn og telefonnummer

Efterfølgende skal du snarest muligt kontakte Natur og Miljø i Rådhusets åbningstid eller Teknisk vagt, og fortælle hvad der er sket.

Hvis du opdager en ældre olieforurening, som ikke kræver akut indsats, er det nok, at du ringer til Natur og Miljø.

En villaolietank er en olietank, der bruges til opvarmning af privat bolig, og som er mindre end 6.000 l.

Det er vigtigt, at du som ejer af en olietank sørger for at din olietank er lovlig. Forsikringen dækker nemlig ikke spild eller udslip fra olietanken, hvis det viser sig, at tanken er ulovlig. I så fald bliver det dig, der som ejer af tanken kommer til at hæfte for oprensningen. En sådan oprensning koster i gennemsnit 400.000 kr. og kan i alvorlige tilfælde komme op på over en million kr.

Din olietank er ikke lovlig, hvis:
den er udstyret med et returrør mellem oliefyr og tank (et såkaldt tostrenget system), den er overjordisk (f.eks. i kælder eller udendørs) og ikke har en overfyldsalarm, det fastsatte sløjfningstidspunkt er overskredet (se sløjfningsterminer)

Mange ældre oliefyrsanlæg har tostrengede rørsystemer. Det vil sige, at olien føres fra olietanken til oliefyret gennem en rørstreng, mens den olie, som ikke forbruges af oliefyret, føres tilbage til tanken gennem en anden rørstreng, en såkaldt returledning. For at fjerne risikoen for brud på returledningen skal alle villatanke, der er i brug, overgå til et enstrenget rørsystem. Returledningen skal fjernes og erstattes af en flow-kontrol, en lille indretning, som modtager overskydende olie fra fyret, og opbevarer det i et lille glas.

For at forebygge uheld, hvor olietanken overfyldes, skal alle tanke, der står frit og ikke er nedgravet, forsynes med en overløbsalarm, en såkaldt fløjte. Alarmen udsender en høj fløjtetone, indtil tanken er fyldt op. På den måde kan chaufføren høre, at tanken er fyldt, og påfyldningen skal indstilles. Kravet gælder også tanke, der er opstillet indendørs.

Er du i tvivl om din olietank overholder reglerne, så kontakt din oliefyrstekniker eller skorstensfejer og få foretaget et tjek i forbindelse med det årlige besøg.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse

Tlf: 7235 5325

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Vi dækker hele Danmark

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

barrels-green

Andre forespørgsler fra Furesø kommune

Gensløjfning eller opgravning af 2500 liter olietank.

Jeg har en 2500 liter olietank på min adresse, som jeg enten vil have gensløjfet eller opgravet. Jeg bor i Furesø kommune. Venlig hilsen Muhammad, Furesø

Opgravning af nedgravet olietank på 2500 liter.

Vi ønsker at få opgravet olietanken på vores grund i Furesø kommune. Tanken er på 2500 liter og fra 1970. Venlig hilsen Martin, Furesø

Tilbud på opgravning eller gensløjfning af olietank.

Jeg har en nedgravet olietank på 2500 liter, som jeg gerne vil have gensløjfet eller opgravet, kan i give mig et tilbud? Venlig hilsen Michael, Furesø

Tilbud på gensløjfning af nedgravet olietank.

Jeg skal bruge et tilbud på, at få gensløjfet min nedgravet olietank. Jeg bor i Furesø kommune. Venlig hilsen Alexander, Furesø

Tilbud på rensning og blænding af nedgravet olietank på 2500 liter.

Jeg vil gerne have et tilbud på rensning og blænding af en nedgravet olietank på 2500 liter. Jeg bor i Furesø kommune. Venlig hilsen Lars-Bo, Furesø

Vi skal have fjernet vores 2500 liter olietank.

Vi skal have fjernet vores 2500 liter olietank, hvad vil det koster og og hvornår vil det være muligt? Vi bor i Furesø kommune. Venlig hilsen Thomas, Furesø

Pris på opgravning og bortskaffelse af 1500 liter olietank.

Vi har en nedgravet 1500 liter olietank. Hvad vil det koste, at få gravet den op og bortskaffet? Jeg bor i Furesø kommune. Venlig hilsen Kim, Furesø

Fjernelse af 2500 liter fritstående olietank.

Vi har en olietank på 2500 liter ved vores indkørsel, som vi ønsker fjernet. Den er fritstående og tom, kan i hjælpe os? Venlig hilsen Christian, Furesø

Tilbud på sløjfning af nedgravet olietank.

Kan i give mig et tilbud på sløjfning af min nedgravet olietank på 2500 liter fra 1977. Tanken er ikke i brug. Venlig hilsen John, Furesø

Pris på gensløjfning og opgravning.

Vi har en nedgravet olietank på 2500 liter. Furesø kommune har ikke registreret nogen sløjfning af tanken og har bedt om sløjfningsattest. Kan i give os en pris på gensløjfning og opgravning? Venlig hilsen Stig og Sonja, Furesø