Sløjfning af olietanke i Frederikssund kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Olietanke under 6000 liter - villaolietanke
Det er ikke helt enkelt at finde ud af, hvornår en olietank er for gammel. Af denne tabel ses sløjfningsterminer for en række almindeligt forekommende typer af olietanke under 6000 l.

Etablering og sløjfning af olietank
Hvis du er i tvivl om hvilken type olietank du har, og hvor gammel den er, så kontakt Natur og Miljø. Når du ringer så hav gerne oplysninger om olietanken og tankattest samt din adresse og dit matrikelnummer klar.

Hvad enten man vælger at fortsætte med olie eller skifte til anden varmeforsyning, skal den gamle olietank tages ud af brug.

Når vi har modtaget din anmeldelse, undersøger vi om der er forhold der gør at tankanlægget ikke må opstilles eller om der skal stilles skærpede krav til dit anlæg. Det drejer sig især om at vurdere anlæggets risiko i forhold til grundvand og miljø.

Tankoplysningerne bliver opdateret i BBR og en ny BBR-meddelelse sendes til grundejer.

Få oplysninger om din olietank
I weblager kan du finde de oplysninger din bolig, herunder din olietank. Vær opmærksom på at oplysningerne om tanke kan være mangelfulde.

Flytning af olietank
Nedgravede olietanke må ikke flyttes.

Overjordiske olietanke må gerne flyttes. Tanken skal være forsynet med oprindeligt mærkeskilt. Det skal anmeldes til Natur og Miljø, da nedtagningen kan betragtes som en sløjfning, og opstilling et nyt sted er at betragte som en etablering.

Sløjfning
Når olietanken er tømt for de sidste rester af olie, kan den sløjfes, enten ved at fjerne tanken fra ejendommen, eller ved at afmontere udluftningsrøret og påfyldningsrøret samt blænde tanken af, så det ikke længere er muligt af fylde fyringsolie i tanken, jf. olietankbekendtgørelsens § 31.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Konstateres der i forbindelse med sløjfning af olietank jordforurening eller konstateres tæring eller revner i tanken, skal Natur og Miljø straks underrettes.

Bortskaffelse af udtjente olietanke
Plasttanke
Den rengjorte tank opskåret i passende stykker, 1/4 eller 1/8, kan afleveres på Genbrugspladsen.

Ståltanke
Tanke op til 1200 liter kan i rengjort stand afleveres på Genbrugspladsen. Tanken skal være forsynet med et inspektionshul.

Tanke over 1200 liter modtages ikke på Genbrugspladsen, men kan i stedet afhændes til en skrothandler.

Slam fra rensning af tanke kan afleveres på Genbrugspladsen.

Miljøtjek
Man kan aftale med sin oliefyrsmontør, at han ved næste besøg foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer. Dette vil sikre at olietanken lever op til miljøkravene.

Nye oliefyr er ikke længere tilladt

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Miljø
Torvet 2
3600 Frederikssund

Tlf: 47 35 10 00

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Frederikssund kommune

Opgravning og jordprøver af nedgravet olietank.

Jeg kunne godt tænke mig, at få gravet min olietank op og få lavet jordprøver. Jeg bor i Frederikssund kommune. Venlig hilsen Niels, Frederikssund

Opgravning af olietank samt jordforureningsprøver.

Jeg er interesseret i at høre, hvad opgravning af olietank og jordforureningsprøver koster, ved et hus jeg overvejer at købe. Venlig hilsen Patrick, Frederikssund

Tilbud på gensløjfningsattest og jordbundsundersøgelser.

I forbindelse med en bolighandel, skal jeg bede om tilbud på gensløjfningsattest og jordbundsundersøgelser på min adresse i Frederikssund. Venlig hilsen Simon, Frederikssund

Lokalisering og gensløjfning af olietank.

Vi er ved at sælge vores hus, hvor der er en nedgravet olietank. Tankens placering er desværre ukendt, så den skal lokalisering og gensløjfes. Venlig hilsen Rasmus, Frederikssund

Tilbud på fjernelse af fyr og nedgravet olietank.

Hej Fensmark. I forbindelse med at vi har fået ovenstående ejendom til salg, håber vi at I kan være behjælpelige med et tilbud på fjernelse af fyr og nedgravet olietank på ejendommen. Jeg ser frem til at høre tilbage fra jer. Venlig hilsen Katja, Frederikssund

Tilbud på fjernelse af fyr og nedgravet olietank.

I forbindelse med, at vores hus er til salg, håber vi at I kan være behjælpelige med et tilbud på fjernelse af fyr og nedgravet olietank. Venlig hilsen Katja, Frederikssund

Sløjfning af 2500 liter kugletank.

Jeg har en 2500 liter kugletank, jeg gerne vil have bundsuget og afblændet samt et luftrør, der måske skal saves noget af, før den bliver afblændet. Mit hus ligger i Slangerup. Venlig hilsen Winnie, Slangerup

Tilbud på sløjfningsattest.

Jeg vil gerne anmode om et tilbud på en sløjfningsattest, da vi har en olietank på vores grund. Olietanken er nedgravet og adressen er i Slangerup. Venlig hilsen Anders, Slangerup

Fjernelse overjordisk 1200 liter tank.

Hej. Jeg er rådgiver for en køber, der overtager en ulovlig overjordisk 1200 liter tank. Tanken vil blive fjernet af køber, som dog overvejer at sikre sig, at tanken, der formentlig har været i brug siden 1999, ikke har forårsaget forurening. Tanken er iflg. det oplyste placeret udendørs på nogle fliser. Hvor hurtigt vil dette…

Jeg skal have sløjfet en olietank.

Jeg skal have sløjfet en olietank. Vil i ikke gerne give mig et tilbud på det? Venlig hilsen Kristian, Frederikssund