Sløjfning af olietanke i Faxe kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

En villaolietank er en olietank, der er under 6.000 liter og bruges til fyringsolie i beboelser

Når du skal sløjfe din olietank
Bruger du ikke længere din olietank, pga du har fået installeret fjernvarme eller naturgas, skal den taget ud af brug, og sløjfes. Dette skal meldes til kommunen senest 4 uger efter sløjfning. Sløjfning betyder, at den enten skal tømmes for restindhold og fjernes, eller tømmes og afblændes.

Din olietank skal også sløjfes, hvis den har overskredet sin sløjfningstermin jævnfør olietanksbekendtgørelsen. Find link til retsinfo her på siden.

Olietanke med sløjfningstermin
Alle tanke under 6.000 liter til opbevaring af olieprodukter er omfattet af en sløjfningstermin. Tankene skal sløjfes inden sløjfningsterminen for at forebygge forurening.

Tanke under 6000 liter, der skal sløjfes inden udgangen af 2019
Overjordiske ståltanke, fabrikeret i 1989
Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller andet materiale end stål, fabrikeret i 1994
Nedgravede typegodkendte ståltanke, uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, fabrikeret i 1979
Nedgravede plasttanke, fabrikeret i 1974
Nedgravede kugleformede polyethylentanke fra AJVA-plast, fabrikeret i 1999
Tanke, der har et fabrikationsår, der er tidligere end ovennævnte, samt overjordiske stål- og plasttanke og nedgravede ståltanke, hvor fabrikationsåret er ukendt, er ulovlige og skal sløjfes med det samme.

Når en olietank sløjfes skal afmelding af den gamle tank og anmeldelse af evt. ny, indsendes til Faxe kommune, det kan ske digitalt via Byg & Miljø hjemmesiden, find link her på siden.
Eller du kan udfylde et skema (find PDF her på siden) og - enten sende det via e-mail til BBR (fink mail her på siden) eller med posten til Faxe Kommune, Plan & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev - skemaet kan også afleveres ved Borgerservice.

Retningslinier for hvordan man sløjfer en olietank
Tanken tømmes for restindhold og bundsuges.
Restindhold skal bortskaffes som farligt affald.
Det er ikke et lovkrav, at nedgravede tanke opgraves.

Når du afblænder en tank gælder yderligere
Hvis tanken afblændes, skal påfyldnings- og udluftningsrør fjernes, og studse tilproppes (så tanken ikke længere kan påfyldes olie).
Hvis tanken ligger et sted med tung færdsel (f.eks. i en indkørsel) anbefales det, at den fyldes med sand, og således sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Hvis du konstaterer utætheder i tanken eller olielugt på jorden, når du sløjfer tanken, skal du omgående kontakte Faxe Kommune, Natur & Miljø på tlf.nr. 56 20 30 00
Tankejeren/brugeren skal skriftligt meddele kommunen, at tanken er sløjfet senest 4 uger efter sløjfningen.
Faxe Kommune anbefaler, af forsikringsmæssige årsager, at du får taget en jordprøve senest et halvt år efter, at olietanken er blevet sløjfet, for at sikre, at der ikke er sket en jordforurening.

I tilfælde af større uheld skal du ringe 112. Ved mindre spild kontaktes Faxe Kommune, Natur & Miljø på tlf.nr. 56 20 30 00.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Faxe Kommune

Natur & Miljø tlf: 56 20 30 00

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Faxe kommune

Gensløjfning eller opgravning af nedgravet olietank.

Vi skal enten have gensløjfet eller opgravet vores nedgravet olietank. Vi bor i Faxe kommune. Venlig hilsen Dorthe, Faxe

Gensløjfning af nedgravet olietank i indkørsel.

Jeg ønsker, at få gensløjfet min olietank, som ligger i indkørslen under fliser. Kan i give en pris på dette? Venlig hilsen Peter, Faxe

Kan i eftersøge en olietank på vores ejendom?

Kan i eftersøge en olietank på vores ejendom i Faxe kommune? Hvis tanken er der, skal den afblændes og papirerne skal indsendes til kommunen. Venlig hilsen Anne-Mette, Faxe

Pris på opgravning samt jordbundsprøver.

Jeg har mit hus til salg, hvor der er en nedgravet olietank. Kan i give en pris på opgravning samt jordbundsprøver? Venlig hilsen Regner, Faxe

Tilbud på gensløjfning af olietank.

Jeg er i gang med at sælge mit hus, hvor der er en nedgravet olietank. I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig et tilbud på gensløjfning af tanken, jeg ved hvor den er placeret. Venlig hilsen Jens, Faxe

Vores olietank skal gensløjfes.

Vi er i gang med at sælge vores hus. Køber har i den forbindelse rejst et forbehold for at olietanken er korrekt sløjfet. Køber ønsker nu en genløsning af tanken. Venlig hilsen Jens, Faxe

Lokalisering og gensløjfning af olietank.

Vi er ved at sælge vores hus, og skal i den forbindelse have gensløjfet vores olietank. Vi kender ikke tankens placering, så den skal også lokaliseres. Venlig hilsen Christian, Faxe

Lokalisering af nedgravet olietank.

Jeg er ved at sælge min ejendom i Faxe kommune. Køber ønsker, at få lokaliseret den nedgravede olietank. Kan i hjælpe med denne opgave? Venlig hilsen Henrik, Faxe

Vi har brug for en gensløjfning af olietank.

Hej. Da der forefindes en olietank, som købers rådgiver ikke mener er helt dokumenteret afblændet, har vi brug for en gensløjfning af olietank. Sælger er 89 år og fraflyttet ejendom, så det er sælgers søn, som hjælper til. Jeg vedhæfter underskrevet afmelding fra Faxe kommune. Ser frem til at høre fra jer. Venlig hilsen Søren,…

Jeg vil gerne have en olietank gravet op.

Jeg vil gerne have en olietank gravet op. Venlig hilsen Carsten, Haslev