Sløjfning af olietanke i Dragør kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Hvornår er jeg nødt til at sløjfe min gamle olietank?

Olietanke, der er mindre end 6.000 liter, skal sløjfes inden for visse sløjfningsterminer, der afhænger af tankens alder, type, konstruktion og korrosionsbeskyttelse.
Ifølge Olietankbekendtgørelsens kap. 9 gælder der følgende regler for sløjfning af tanke mindre end 6.000 liter:

Overjordisk tankanlæg mindre end 6000 liter
Ståltanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
Øvrige ståltanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
Ståltanke, enkeltvæggede tanke af plast og tanke af andet materiale end stål skal sløjfes, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges
Tanke af plast og tanke af andet materiale end stål sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret. Dog sløjfes typegodkendte, dobbeltvæggede tanke af plast eller plasttanke med udvendig væg af stål 40 år efter fabrikationsåret.

Nedgravede tankanlæg mindre end 6000 liter ståltanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
ståltanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
ståltanke med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt, eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes straks.
ståltanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
tanke af plast sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret.
tanke af plast, hvis fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes.
kugleformede tanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

Hvordan sløjfer jeg min olietank?
Hvis du skal sløjfe din olietank, kan du enten grave tanken op eller gøre følgende fire ting:
tømme tanken for olierester
afmontere påfyldningsstudsen
blænde tanken af, så det ikke længere er muligt at fylde olie på.
Anmelde sløjfning af olietanken v.h.a selvbetjeningssystemet Byg & Miljø.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Overjordiske og nedgravede olietankanlæg
De gældende miljøkrav for overjordiske og nedgravede olietankanlæg findes i Miljøministeriets Olietankbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015.

Hvordan skal jeg miljøsikre min gamle olietank?
Miljøreglerne i Olietankbekendtgørelsen betyder, at det er dit ansvar, at din gamle olietank opfylder bestemte krav. I beboelseshuse, f.eks. villaer, parcelhuse, rækkehuse og stuehuse, skal du være særlig opmærksom på rørforbindelsen mellem tanken og fyret. Hvis din installation er udført som et tostrenget system med et frem- og returrør, er der risiko for, at returrøret bliver utæt, så olien løber ud i jorden. Derfor skal rørforbindelsen være enstrenget, og et eventuelt tidligere monteret returrør skal være afbrudt.
Endvidere skal alle eksisterende overjordiske olietanke (både inde og ude) være monteret med overfyldningsalarm.

Hvad skal jeg gøre, hvis der går hul på min olietank?
Går der hul på din olietank, skal du omgående melde det til Teknisk Forvaltning.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Tårnby Rådhus
Amager Landevej 76
2770 Kastrup

Miljø tlf: 32471505

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra dragør kommune

Opgravning og bortskaffelse af olietank på 2500 liter.

Jeg ønsker at få opgravet og bortskaffet min olietank på 2500 liter. Jeg bor i Dragør kommune. Venlig hilsen Tina, Dragør

Gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi er ved at sælge vores hus og skal i den forbindelse have gensløjfet vores nedgravet olietank, vi ved hvor tanken er placeret. Venlig hilsen Sam, Dragør

Tilbud på opgravning af nedgravet olietank.

Jeg er ved at sælge mit hus og skal i den forbindelse have gravet min nedgravet olietank op. Kan i give mig et tilbud på dette? Jeg bor i Dragør kommune. Venlig hilsen Mette, Dragør

Vi skal have lokaliseret om der ligger en nedgravet olietank.

Vi skal have lokaliseret, om der ligger en nedgravet olietank på vores grund. Hvis tanken bliver fundet, skal den graves op. Venlig hilsen Anne, Dragør

Pris på jordbundsprøver.

Vi er ved at købe en grund i Dragør. Vi har i købskontrakten forbehold for jordbundsprøver og ønsker at høre jer, om en pris på dette? Venlig hilsen Sandra, Dragør

Sløjfning af tank inklusiv vask.

Sløjfning af tank inkl. vask og opfyldning samt sløjfningsattest. Venlig hilsen Maria, Dragør

Opgravet og fjernet vores nedgravet sløjfet olietank.

Kære Fensmark. Min hustru og jeg har talt om, at vi gerne vil have undersøgt muligheden for at få opgravet og fjernet vores nedgravet sløjfet og afblændet (1985) 2500 liter olietank fra 1963. Der er adgang for mini-graver uden førerhus. Venlig hilsen Leon, Dragør

Autoriseret afblændingsattest på olietank.

Hej Fensmark. Købers advokat har bedt om en autoriseret afblændingsattest på ovennævnte ejendom. Jeg har vedhæftet det der ligger på kommunen. Det er det sidste der mangler i forhold til en endelig handel. Venlig hilsen Sam, Dragør

Fjernelse af olietank.

Kan i hjælpe os med at få fjernet vores nedgravet olietank? Vi bor i Dragør kommune. Venlig hilsen Nanna, Dragør

Vi skal bede om en afblændingsattest.

På vores adresse fremgår der 2 afblændede tanke ifølge BBR. Vi har derfor brug for en korrekt afblændingsattest og en afsøgning. Vi har også brug for at det bliver sendt til kommunen, så vi kan få registreret de korrekte forhold. Venlig hilsen Flemming, Dragør