Sløjfning af olietanke i Bornholm kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

På Bornholm er registreret ca. 5000 olietanke. Heraf er størstedelen fyringsolietanke ved private boliger.

For ståltanke < 6000 l gælder som hovedregel:
- Overjordiske/indendørs tanke må højst være 30 år gamle.
- Nedgravede tanke må højst være 40 år gamle.
- Tanke med ukendt alder er ikke lovlige.

Anmeldelse af etablering og sløjfning
Hvis tanken er ulovlig, skal den fjernes eller sløjfes.
Opsætning af olietanke må kun udføres af autoriserede fagfolk.

Hvis du får en ny olie- eller dieseltank eller sløjfer den gamle, skal dette meddeles til Teknik & Miljø. For nedgravede tanke kan dette kun ske skriftligt.

Vi foretrækker, at du indsender skemaerne elektronisk. Bemærk, at du kan vedhæfte indscannede eller affotograferede dokumenter, som f.eks. tankattest.

Registrering
Vi har ikke altid modtaget meddelelse om sløjfning af gamle tanke. Dette gælder især, hvis sløjfning er sket inden kommunesammenlægningen i 2003.
Du bør derfor kontrollere, at kommunen har de korrekte oplysninger. Dette kan f.eks. gøres via kommunens kortside, hvor du kan se hvad vi har registreret om din olietank.

Det er tankens ejer, som er ansvarlig for, at kommunen har fået oplysningerne. Det skal desuden påpeges, at registrering af gamle tanke kan have negativ indflydelse på ejendommens værdi, og også af denne grund er det vigtigt, at informationerne er opdaterede.

opgravning af olietank

NB: Hvis du planlægger at fjerne en nedgravet olietank, skal du altid kontakte kommunen, inden arbejdet gennemføres. Teknik & Miljø vil i mange tilfælde ønske at undersøge området for olieforurening, inden der fyldes op med jord.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

utæt olietank og jordforurening

Forureningsrisiko
Gennemtærede olietanke er hvert år årsag til forureninger. Forureningerne er ofte omfattende og kræver kostbare undersøgelser og oprensninger. Hvis tanken er lovlig, vil Oliebranchens forsikringsordninger normalt dække, men hvis tanken er for gammel, er det husejeren selv, der står med det økonomiske ansvar.

Hvis din olietank lækker olie, skal du forsøge at stoppe uheldet. Derefter skal du kontakte kommunen og dit forsikringsselskab.
Hvis det sker pludseligt eller kraftigt skal du ringe 112.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, der kan dække udgifter i forbindelse med jordforureninger ved olieudslip.
Tankejere med en olietank mindre end 6.000 l, hvor mindst 50 % af det opvarmede areal er bolig, er automatisk omfattet af en forsikringsordning, hvis du får leveret fyringsolie fra olieleverandører, der er tilknyttet Oliebranchens Fællesrepræsentation.

Forsikringen dækker normalt oprydninger ved jordforureninger efter olieudslip fra lovlige olietankanlæg. Forsikringsbetingelserne kan ses Topdanmarks hjemmeside.

Olietankforsikringen bortfalder 6 måneder efter, at en olietank er sløjfet.
Forsikringen dækker kun udgifter i forbindelse med jordforureninger. Skader på bygningsdele dækkes evt. af egen husforsikring – spørg dit forsikringsselskab

Olietanke er omfattet af reglerne i olietanksbekendtgørelsen

Det har vist sig, at plastolietanke af mærket Titan, produceret i perioden 2002-04 meget ofte har fejl, der gør, at de pludselig bliver utætte. Hvis du er ejer af en sådan tank, anbefaler vi, at den straks bliver udskiftet. Dette kan gøres uden udgift for ejer ved henvendelse til firmaet. Kontakt evt. Teknik & Miljø for vej

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

Kontaktoplysninger

Bornholms Regionskommune

Tlf: 56 92 00 00

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler

Vi skal have tømt og afblændet vores olietank.

Vi skal sælge vores hus og mangler desværre dokumentation på, at olietanken er tømt og afblændet. Kan i hjælpe os? Venlig hilsen Mohammad, København

Jordprøver omkring nedgravede olietank

Vi vil gerne have foretaget jordprøver omkring vores nedgravede olietank. Vi bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Benny, København

Eftersøgning af nedgravet olietank.

I følge BBR ligger der en nedgravet olietank på min grund, jeg ved dog ikke hvor den er. Kan i eftersøge den og derefter tage jordprøver. Venlig hilsen Patrik, København

Hvad koster det at få gensløjfet min nedgravet olietank?

Hvad koster det, at få gensløjfet min nedgravet olietank? Jeg ved hvor den ligger. Adressen er i Københavns kommune. Venlig hilsen Katrine, København

Opgravning eller gensløjfning af olietank på 6000 liter.

Vi skal have opgravet eller gensløjfet vores nedgravet olietank på 6000 liter. Vi bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Dorthe, København

Tilbud på jordprøver ved nedgravet olietank.

Kan i give os et tilbud på, at få taget jordprøver ved vores nedgravet olietank på 2500 liter. Vi bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Jacob, København

Pris på opgravning og fjernelse af olietank.

Kan i give en pris på opgravning og fjernelse af olietank? Tanken er på 4000 liter og vi bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Thomas, København

Vi skal have taget noget jordprøver.

Vi er ved at købe et hus, hvor der ligger en olietank. Vi kunne godt tænke os, at få taget nogle jordprøver, kan i hjælpe os med det? Venlig hilsen Jacob, København

Tilbud på opgravning og jordprøver af olietank.

Jeg skal bruge et tilbud på opgravning af vores olietank samt jordprøver. Jeg bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Louise, København

Lokalisering og gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi har en nedgravet olietank på vores grund. Tanken skal lokaliseres, gensløjfes og der skal tages jordbundsprøver. Venlig hilsen Jonas, København