Sløjfning af olietanke i Ballerup kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Tjek din olietanks alder. En række olietanke skal på grund af aldersgrænser tages ud af brug og sløjfes indenfor de nærmeste år.

Aldersgrænser

Nedgravede, glasfiberbelagte ståltanke: 40 - 50 år
Nedgravede plasttanke: 45 år
Overjordiske ståltanke (også indendørs): 30 - 40 år
Overjordiske dobbeltvæggede plasttanke: 40 år
Overjordiske enkeltvæggede plasttanke: 25 år
NB! Nedgravede plasttanke skal sløjfes nu (frist 31. mar. 2015)
Er du i tvivl om, hvornår din olietank skal sløjfes?

Foretag tjek ifm. besøg af skorstensfejer
Foretag tjek ifm. besøg af oliefyrstekniker
Kontakt Ballerup Kommune, Miljø & Teknik, 44 77 20 00
Det er vigtigt, at dit olieanlæg opfylder reglerne, ikke mindst i forhold til at være dækket af den særlige forsikringsordning, som findes for villatanke.

Alle olietanke, benzintanke m.m., der tages ud af brug i Ballerup Kommune, skal afmeldes til Byg & Miljø.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Har du set tegn på forurening fra din olietank, skal du kontakte Ballerup kommune. Herefter vil det typiske forløb være:

Kommunen vurderer
Vi ser på forureningen og vurderer skadens omfang.

Kontakt forsikringsselskab
Du kontakter dit forsikringsselskab. (Hvis olietanken er lovlig, dækker forsikringen udgifter til forureningsundersøgelse og afværgeforanstaltninger. NB! Den obligatoriske forsikring dækker kun udgifter til sikring mod forurening af grundvand, afdampning eller kontakt med jorden.)

Forurening undersøges
Resultater af forureningsundersøgelse foreligger efter 1- 4 uger. (Resultaterne bruges til at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at gribe ind overfor forureningen)

Forurening afværges
Evt. afværgeforanstaltninger sættes i gang. Det kan fx være:

afgravning af den forurenede jord
udskiftning af oliepåvirkede bygningsdele
etablering af ventilationsanlæg i huset
etablering af beluftet dræn under huset
Restforurening bedømmes
Der kan være efterladt en restforurening, som fx ligger inde under husets fundament og dermed er svær eller uforholdsmæssig dyr at fjerne.

Grund kortlægges evt. som forurenet
En restforurening udgør ikke nogen risiko for at bo i huset men kan godt betyde, at grunden kortlægges som forurenet. Grunden vil blive kortlagt som forurenet, hvis forureningen er af en størrelse og styrke der gør, at det er væsentligt at kende til den, fx i forbindelse med fremtidigt gravearbejde på grunden.

Kontaktoplysninger

Ballerup Kommune
Natur, Klima & Miljø

Tlf: 41 75 01 66

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra ballerup kommune

Fjernelse af nedgravet olietank.

Vi har lige købt et hus, hvor der er en nedgravet olietank på grunden, som vi gerne vil have fjernet. Olietanken er stadig i brug og skal derfor tømmes og sløjfes og derefter graves op og fjernes helt. Venlig hilsen Martin, Ballerup

Fjernelse af nedgravet olietank på 2500 liter.

Fjernelse af nedgravet olietank på 2500 liter, der står som sløjfet på BBR. Ønsker samtidig jordprøver, så papirer er i orden i fremtiden, ved evt. hussalg. Venlig hilsen Susanne, Ballerup

Hvad koster en sløjfning og opgravning af en olietank?

Jeg er blevet opmærksom på, at jeg har en nedgravet olietank på min grund fra 1983, som skal sløjfes inden 29. februar. Hvad koster en sløjfning hhv. en opgravning med bortskaffelse? Venlig hilsen Silas, Skovlunde

Tilbud på lokalisering af olietank.

Jeg ønsker et tilbud på lokalisering af olietank og eventuelt fjernelse af denne. Vi bor i Ballerup og opgaven kan udføres, når det passer jer. Venlig hilsen Gazi, Ballerup

Kan i give et tilbud på en gensløjfningsattest?

Jeg ville gerne have undersøgt en olietank, som er på min ejendom. Kan i give et tilbud på en gensløjfningsattest samt miljøundersøgelser, meget gerne også med en pris for hvad en opgravning ville koste. Venlig hilsen Malene, Ballerup

Tilbud på en gensløjfningsattest samt miljøundersøgelser.

I forbindelse med handel på overstående adresse, vil køberne gerne have undersøgt den på ejendommen værende olietank. Har I mulighed for at give et tilbud på en gensløjfningsattest samt miljøundersøgelser, meget gerne også med en pris for hvad en opgravning ville koste. I må endelig sige til, hvis I har spørgsmål eller brug for yderligere.…

Tilbud på opgravning af olietank.

Min mors tank skal graves op, kan i give os et tilbud på dette. Hun bor i Ballerup kommune. Venlig hilsen Bente, Ballerup

Vi ønsker at få lavet jordprøver.

Hej. Kan jeg få jer til at ringe til mig hurtigst muligt med henblik på at få lavet jordprøver. I ringer bare når i har tid. Venlig hilsen Christina, Ballerup

Tilbud vedrørende tømning og afblænding af olietank.

Jeg vil gerne indhente tilbud vedrørende tømning og afblænding af nedgravet olietank. Venlig hilsen Bjørn, Ballerup

Lokaliseret olietank og foretage forureningsprøver.

Vi vil i forbindelse med køb af hus, som har en nedgravet olietank (uden kendt lokation, dog er der dokument om at den er sløjfet i 1975). Vil høre om det muligt at få lokaliseret olietank og foretage forureningsprøver fra omkringliggende jord? Venlig hilsen Noor, Ballerup