Sløjfning af olietanke i Assens kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Anmeldelse og sløjfning af olietanke skal foregå via portalen Byg og Miljø.

Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel.

Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Du kan løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Anmeldelse og sløjfning af olietanke skal foregå via portalen Byg og Miljø.

Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel.

Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Du kan løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser.

Kontaktoplysninger

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra assens kommune

Jeg vil gerne have gravet min olietank op.

Jeg vil gerne have gravet min olietank op, da jeg er i gang med at sælge mit hus. Det er en ståltank på 2500 liter. Venlig hilsen Gitte, Assens

Pris på eftersøgning af nedgravet olietank fra 1965.

Hvad vil det koste, at eftersøge en nedgravet olietank på 2500 liter fra 1965. Tanken er i følge BBR, blevet sløjfet i 1986. Venlig hilsen Lars, Assens

Kan i give et tilbud på gensløjfning af vores nedgravet olietank.

Kan i give et tilbud på gensløjfning af vores nedgravet olietank. Vi bor i Assens kommune og det haster, da vi har en mulig køber til vores hus. Venlig hilsen Victoria, Assens

Tilbud på lokalisering af nedgravet olietank.

Jeg ville gerne have et tilbud på lokalisering af nedgravet olietank. Jeg bor i Assens kommune. Venlig hilsen Jesper, Assens

Køber ønsker at få undersøgt om olietank er sløjfet korrekt.

Til rette vedkommende. Jeg er køberrådgiver for en køber, som er ved at købe et hus. Der er en nedgravet olietank på 2.500 liter, som jf. BBR og ejendomsdatarapporten er afblændet i 1983. Køber ønsker at få undersøgt, hvorvidt den er sløjfet korrekt – og hvis den ikke er, at den så bliver sløjfet korrekt.…

Vi skal have gravet vores olietank op.

Vi har netop solgt vores hus og skal i den forbindelse have gravet en olietank op. Der er tale om en ståltank på 2500 liter fra 1969, sløjfet 1989. Venlig hilsen Casper, Assens

Undersøgt grund for gammel olietank.

Jeg vil gerne have undersøgt om der er en gammel olietank fra 1978 på min ejendom. Hvad vil sådan en undersøgelse koste? Venlig hilsen Carsten, Assens

Jeg vil gerne have et tilbud på sløjfning af nedgravet olietank.

Jeg vil gerne have et tilbud på sløjfning af nedgravet olietank. Str. 2500 liter. Bør tanken fyldes så må tilbuddet gerne omfatte dette. Venlig hilsen Julian, Assens

Tilbud på sløjfning af en 2500 liter tank.

Jeg ville gerne bede om et tilbud på sløjfning af en 2500 liter tank. Tanken er ude af drift og fornyeligt blevet tømt. Venlig hilsen Jesper, Assens

Vi skal have afviklet vores nedgravede olietank.

Vi skal have afviklet vores nedgravede olietank. Den er på 4000 liter og skal tømmes for lidt olie i bunden og fyldes med sand. Hvad vil det mon koste? Venlig hilsen Lars, Aarup