Sløjfning af olietanke i Allerød kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Når du ikke længere anvender din olietank, skal den tages ud af brug og sløjfes.

Ved sløjfning af en olietank skal tanken tømmes for olie. Herefter skal påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken blændes af, så der ikke kan fyldes olie på igen. Du kan også vælge at fjerne eller grave tanken op.

Det anbefales at grave tanken op, da forsikringen dækker i op til 6 måneder efter, at du er holdt op med at bruge tanken.

Når arbejdet er udført, skal du afmelde olietanken senest fire uger efter. Når du anmelder sløjfningen af tanken, skal du oplyse, hvordan tanken er blevet sløjfet.

Det er ejeren eller brugerens ansvar at afmelde tanken.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Det er dit ansvar som husejer at holde øje med holdbarhed på, stand af og krav til din olietank. Under "Forurenet jord og olietanke" kan du læse mere om, hvordan du sikrer at din olietank er sikker, tæt og godkendt.

Arbejdet på din olietank skal altid udføres af professionelle og anmeldes til kommunen. Dette gør du under "Anmeld olietank".

Din olietank har begrænset holdbarhed, og en læk kan forurene både jord og grundvand

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Kontaktoplysninger

Natur & Miljø
Forvaltningen
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Tlf: 48 10 01 00

Email: naturogmiljoe@alleroed.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra allerød kommune

Pris på søgning af olietank.

Vi vil gerne have en pris på søgning af olietank. Venlig hilsen Buster, Allerød

Vi skal have fundet to nedgravet tanke.

Vi er ved at sælge vores hus, hvor der bør være to nedgravet tanke. Vi tror de er sløjfet, men det er ikke noget vi ved med sikkerhed. Kan i hjælpe os? Venlig hilsen Lisbeth, Allerød

Fjernelse af olietank på 1200 liter.

Vi har en 1200 liter tank stående i vores udhus. Tanken er tømt og afblændet af autoriseret firma, da vi fik varmepumpe. Nu vil vi gerne have fjernet den helt og afmeldt til kommunen som fjernet . Kan I give mig en ca. pris på opgaven? Venlig hilsen Erik, Allerød

Vi er usikre på, om der er en tank på vores grund.

Vi har købt et hus, hvor kommunen mener der er en nedgravet olietank. Vi har dog fået information om, at tanken skulle være fjernet, men vi har ikke attest. Venlig hilsen Hans-Henrik, Allerød

Opgravning af tank og foretagelse af jordprøver.

Vi skal have opgravet olietank på ovennævnte adresse og få foretaget jordprøver. Sagen haster, idet handlen er betinget af ovennævnte. På forhånd tak. Venlig hilsen Dan, Allerød

Gammel nedgravet tank er afmeldt.

Gammel nedgravet tank der ikke er afmeldt. Venlig hilsen Jan, Lynge

Vores olietank skal tømmes.

Vores olietank skal tømmes efter overgang til gas. Alt det rene olie er suget op. Venlig hilsen Klaus, Allerød

Min nedgravet olietank skal tømmes.

Nedgravet tank på 1.500 liter skal tømmes og sløjfes. Der er max 500 liter fyringsolie tilbage i den. Den skal ikke graves op eller fyldes med sand. Venlig hilsen Anne, Allerød

Sløjfning af vores olietank.

Vi har en olietank, der skal slettes på vores adresse i Allerød. Venlig hilsen Hanne og Ole, Allerød

Olietank ønskes skøret i stykker og fjernet.

Hej. Jeg har købt et nyt hus, hvor der i kælderen er placeret en gammel olietank. Den har ikke været i brug i mange år og er umiddelbart tømt osv. Er det noget som I vil komme og skære i stykker og fjerne? Venlig hilsen Henrik, Allerød