Sløjfning af olietanke i Aalborg kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Olietanke under 6000L
Skal du etablere, udskifte eller sløjfe en olietank, skal det anmeldes skriftligt til kommunen.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil etablere, udskifte eller sløjfe en olietank?
Skal du etablere, udskifte eller sløjfe en olietank, skal det anmeldes skriftligt til kommunen minimum 2 uger før arbejdet ønskes påbegyndt. Er der tidligere etableret, udskiftet eller sløjfet en olietank på din ejendom uden en forudgående anmeldelse, har du som ejer pligt til at få forholdet lovliggjort ved anmeldes til kommunen.

Sløjfer du en nedgravet olietank anbefaler vi, at du graver den op. Hvis ikke olietanken fjernes fra ejendommen, skal den efter forskrifterne tømmes. Påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres, og tanken skal afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted. Dette arbejde udføres af en oliefyrstekniker. Senest 4 uger herefter skal ejer indsende anmeldelse af sløjfningen til kommunen.

Hvad gør jeg, hvis tanken allerede er blevet sløjfet eller fjernet fra ejendommen?
Måske har en tidligere ejer sløjfet tanken - men kommunen ligger ikke inde med sløjfningsmeddelelsen fra ham. For at få tanken fjernet eller meldt sløjfet i BBR-registret, skal du som nuværende ejer indsende anmeldelse af sløjfningen til kommunen med notat om, hvornår tanken blevet fjernet/sløjfet.

Hvad gør jeg, hvis tanken ikke forefindes på min ejendom?
I enkelte tilfælde sker det, at der er blevet indsendt anmeldelse om en olietank, som aldrig er blevet etableret, eller at der er sket fejl i registreringen på anden vis. I disse tilfælde kan du som ejendommens nuværende ejer underskrive en erklæring om, at tanken ikke findes på ejendommen, og den vil herefter blive fjernet fra BBR-registret.

Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl om, om olietanken er på min ejendom?
I tilfælde af at du ikke ved om eller hvor, der ligger en nedgravet olietank på din ejendom, kan du søge din ejendom frem i Aalborg Kommunes digitale byggesagsarkiv.

I nogle sager er der ved etableringen indsendt en tegning over, hvor på grunden olietanken ligger begravet, men det er desværre langt fra alle tilfælde. Hvis ikke de dokumenter, der findes i vores weblager, kan belyse, om tanken kan findes, er det ejers eget ansvar at gennemsøge ejendommen for at få klarhed over tankens placering og eksistens.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

utæt olietank og jordforurening

Underretningspligt om udslip
Du har pligt til at underrette kommunen på tlf. 9931 2000, hvis du har mistanke om eller konstaterer udslip fra dit olietankanlæg. Ved et akut uheld ring 112.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Byggeri
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Tlf: 9931 2000

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Aalborg kommune

Fjernelse af fritstående olietank på 600 liter.

Jeg skal have fjernet en friststående olietank på 600 liter, kan i give et tilbud på denne opgave? Jeg bor i Aalborg kommune. Venlig hilsen Jette og stig, Aalborg

Kan i tjekke om der ligger en nedgravet olietank på vores grund?

Kan i tjekke om der ligger en nedgravet olietank på vores grund, da der fremgår en af BBR. Vi har boet i huset i 35 år og har ikke haft kendskab til den. Venlig hilsen Brian, Aalborg

Jeg har en fritstående 1200 liter olietank der skal fjernes.

Jeg har en 1200 liter fritstående olietank der er tom, som skal fjernes. Jeg bor i Aalborg kommune. Venlig hilsen Jonas, Aalborg

Tilbud på eftersøgning af nedgravet olietank.

Vil I give et tilbud på undersøgelse af, om der ligger en nedgravet olietank på vores adresse i Aalborg kommune. Venlig hilsen Heine, Aalborg

Tilbud på tømning og afblænding af nedgravet olietank.

Jeg skal bede om et tilbud på tømning og afblænding af vores nedgravet olietank. Jeg bor i Aalborg kommune. Venlig hilsen Ib, Aalborg

Tilbud på jordbundsprøver ved nedgravet olietank.

Vi er ved at købe et hus i Aalborg, på grunden er der en gammel olietank. Vi vil gerne have lavet jordbundsprøver, så vi ved grunden ikke er forurenet inden handlen er endelig. Venlig hilsen Christian, Aalborg

Tilbud på eftersøgning af underjordisk olietank.

Jeg vil gerne have tilbud på, at få undersøgt vores grund for en underjordisk tank. På vores BBR er der angivet der er en. Venlig hilsen Dorthe, Aalborg

Tilbud på eftersøgning af olietank.

Jeg vil gerne have tilbud på, at få undersøgt vores grund for en underjordisk tank. Vi bor i Aalborg kommune. Venlig hilsen Dorthe, Aalborg

Kan i give et tilbud eftersøgning og sløjfning?

Jeg er ved at sælge mit hus, hvor der i følge BBR er en nedgravet 2500 liter olietank. Kan i give et tilbud eftersøgning og sløjfning? Venlig hilsen Allan, Aalborg

Jeg ville gerne have sløjfet min nedgravet olietank.

Jeg ville gerne have sløjfet min nedgravet olietank, kan i sende en pris på denne opgave? Jeg bor i Aalborg kommune. Venlig hilsen Mathias, Aalborg